Del

DTL: Enig branche ønsker ressort-justering

3F Transport, Dansk Erhverv, Dansk PersonTransport, DI Transport, ITD, SLD og DTL-Danske Vognmænd har samlet skrevet til justitsminister Nick Hækkerup, transportminister Benny Engelbrecht og Folketingets Transportudvalg og – igen – fremført ønsket om, at overflytningen af opgaverne med afvikling af køreprøver, administration af kørekort, førerkort og særtransporttilladelser fra politiet til Færdselsstyrelsen iværksættes.

Erik Østergaard, administrerende direktør, DTL:

-Vi har jo alle en klar forståelse for, at politiet er voldsomt presset af terrortrusler, bandekrig og anden alvorlig kriminalitet og samtidig slås med overarbejdspukler og en stor gruppe betjente på vej på pension. Derfor undrer det mig også, at de sagsområder, der uden større vanskeligheder ville kunne løses i andet regi end politiets, ikke bare bliver flyttet. Det glæder mig, at en meget stor del af transportbranchen er enige om dette.

-Den tidligere regering havde forberedt den overflytning af visse ressortområder, men det er nu gået i stå. Det er ikke alene samfundsmæssigt uhensigtsmæssigt, da vi behøver politiets fulde opmærksomhed på de vigtige sager. Men så sandelig også uhensigtsmæssigt for godstransporterhvervet, fortsætter Erik Østergaard.

-Vi appellerer nu samlet til regeringen og Folketinget om at lade Færdselsstyrelsen overtage ansvaret for afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og førerkort (takografkort) og håndteringen af særtransporttilladelser fra politiet. Så vidt vi erfarer, er en del af problemerne bl.a. forbundet med ringe IT-systemer, tunge og ineffektive sagsgange og i stort omfang af politiuddannet personale, der helt åbenlyst kunne indsættes på områder, der vitterlig kræver politimæssig uddannelse, siger Erik Østergaard.

 

Fakta: En samlet transportbranche fra såvel arbejdsgiver- og arbejdstagerside, repræsenteret ved 3F Transport, Dansk Erhverv, Danske Busvognmænd, Danske Speditører, DI Transport, ITD og DTL Danske Vognmænd, fremsatte i 2017 et forslag om, at der foretages overflytning af visse ressortområder fra Justitsministeriet til Transport- og Boligministeriets ressortområde.

Samme organisationer genfremsendte forslaget i 2018 i forbindelse med en forestående revision af særtransportbekendtgørelsen.

Branchen ønsker fortsat at få samlet regeludstedelsen og administrationen i én og samme myndighed i Færdselsstyrelsen og dermed opnå en mere helhedsorienteret administration og forenklede sagsgange og vil derfor gerne opfordre justits- og transportministeren til at finde løsningerne og midlerne til overflytningen og en tiltrængt modernisering og digitalisering af de omhandlede sagsområder.