Del

DTL: En kilometerafgiftslov skal kunne udskydes

Ved et foretræde i dag for Folketingets Skatteudvalg redegjorde DTL – Danske Vognmænd for et ønske om at få en hjemmel til udskydelse og en revisionsklausul ned i kilometerafgiftsloven. Hvis loven da ellers – meget mod DTL’s ønske – bliver vedtaget af Folketinget 1. juni.

DTL’s erhvervspolitiske chef Ove Holm udtaler efter besøget i Folketinget:

- Vi har den grundlæggende holdning, at lovens ikrafttrædelsestidspunkt skal kunne udskydes administrativt, og at lovgiver bør være juridisk forpligtet til løbende at undersøge, om betingelserne er til stede for, at loven overhovedet bør træde i kraft. Han tilføjer:  

- Vi har konkret bedt om, at hvis lovforslaget bliver vedtaget, så bør det være med en juridisk bindende revisionsklausul om, at man hver sjette måned ser på den aktuelle udvikling i ladeinfrastruktur, køretøjsteknologi og håndhævelsespotentiale. Og så skal der være en hjemmel til, at skatteministeren kan udskyde ikrafttrædelsen med fx et år eller mere.

Ikke tilstrækkeligt med en politisk aftalt revision 

DTL mener nemlig ikke, at det er tilstrækkeligt, at der alene ligger en politisk aftale om at mødes og se på tingene undervejs frem mod den planlagte ikrafttrædelsesdato 1. januar 2025, forklarer Ove Holm:  

– Der er tale om en parlamentarisk aftale, der helt kan ændres af den efterfølgende parlamentariske situation. Så pludselig kan aftaleparterne risikere at stå med luft imellem hænderne, medmindre minister og Folketing er bundet op af en lovgivning om revision.

Venstres erhvervsskatteordfører Kim Valentin har tidligere fremhævet i pressen, at partierne bag den politiske aftale mellem regeringen og støttepartierne om kilometerafgiften er enige om at mødes halvårligt op til ikrafttrædelsen. Det skulle være for at gøre status og se på rammerne for implementeringen af vejafgiften mv. – herunder om der er behov for justeringer.

– Erhvervsskatteordføreren bragte også dette op gentagne gange under førstebehandlingen af lovforslaget, og han har understreget, at denne klausul i aftalen er Venstres fortjeneste. Det er også fint, men vi mener, at det bør lovfæstes. Det kan Venstre vel i bund og grund ikke have noget imod, fastslår Ove Holm.  

Stadig principiel modstand mod kilometerafgift 

Ove Holm understreger, at DTL’s udgangspunkt stadig er, at lovforslaget helt skal tages af bordet og erstattes med mere realistisk og grønt orienteret lovgivning:

- Ja, vi har stadig en total principiel modstand mod tanken om en kilometerafgift. Men kendsgerningen er, at der lige nu tegner sig et meget bredt flertal for at vedtage lovforslaget. Skal vi gøre os håb om, at vognmændene ikke lades i stikken, skal politikerne være låst juridisk fast på at erfare, hvad vognmændenes reelle muligheder for grøn omstilling så vil være.

Med til foretræde var også DTL’s chefjurist John Roy Vesterholm.