Del

DTL efterlyser højere ambitionsniveau for dobbelttrailer-modulvogntog

Partierne bag Folketingets politiske forligskreds om infrastruktur har nu givet grønt lys til at iværksætte en forsøgsordning med dobbelttrailer modulvogntog på udvalgte strækninger i Danmark. DTL – Danske Vognmænd er tilfredse med, at forsøget nu er besluttet, men havde gerne set et noget højere ambitionsniveau.

- Det er besluttet, at forsøget kun skal omfatte strækningerne Aarhus Havn til Taastrup, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard, der mener, at forsøget burde have været mere ambitiøst. 

 - En fuldt udrullet forsøgsordning er blevet anslået til ca. 36 mio. kroner, og den udgift vil helt sikkert tjene sig hjem på sigt, vurderer han. 

Således udelades de tidligere foreslåede strækninger til Esbjerg, Frøslev, Ikast/Herning, Aalborg, Hirtshals, Frederikshavn.  

Bør være fleksibel og grænseoverskridende    
- Det er fint med en rute fra Aarhus Havn til Høje Taastrup, selvom der nok ikke skal forventes et meget stort antal skibscontainere på ruten. Og de mange trailere fra fx Danske Fragtmænd og Dansk Supermarked i Aarhus-området bliver næppe kørt ind til Aarhus Havn for at blive koblet sammen og køre til Høje Taastrup, mener Erik Østergaard.

Derfor anser han det for nødvendigt at få ordningen gjort fleksibel med drøftelser om flere omkoblingspladser - fx uden for Aarhus og ved Horsens Vejle, samt Taulov ved Fredericia og flere andre steder. En væsentlig detalje i forsøget vil være spørgsmålet om DUO2 vogntogenes tilladte maks. totalvægt, forklarer Erik Østergaard.

- Vi har nemlig et ønske om, at totalvægten på dobbelttrailer-vogntog sættes til 74 ton – som i Sverige. Og at forsøget på sigt vil omfatte en forbindelse til Sverige over Øresund – herunder også via Helsingør og ikke kun Øresundsbroen. For DTL er det nemlig væsentligt, at forsøget også er grænseoverskridende og kan koble sig på den svenske pendant uden bureaukratiske forhindringer. 

Bør starte hurtigst muligt 
- Under alle omstændigheder er det vigtigste lige nu at komme i gang med forsøget, mener DTL – direktøren, der hæfter sig ved at Vejdirektoratet har oplyst, at forsøget i praksis først vil kunne rulle ud om halvandet til to år frem i tiden.  

Dette skyldes primært, at en EU-notifikationsproces for godkendelse af køretøjet kan tage mellem 3 og 18 måneder, afhængig af om de øvrige EU-lande gør indsigelse, og at vejombygningsprojekter skal detailprojekteres i samarbejde med de berørte kommuner. 

- Bureaukratiet rider ikke den dag, de sadler, så vi må væbne os med tålmodighed. Men som da forsøgsordningen med modulvogntog blev rullet i gang var der også et langt tilløb, slutter Erik Østergaard. 

Læs Transportministeriets nyhed om forsøget med dobbelttrailer-modulvogntog her