Del

Kontakt ansvarlig

Erik Østergaard

Adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd og DTL's arbejdsgiverforening, DTL-A

DTL efter postlovsændring: Private aktører har både evnen og viljen

Med den netop vedtagne ændring af postloven i Folketinget er befordringspligten blevet afskaffet, og erhvervsmæssig omdeling af uadresserede- og adresserede forsendelser til markedet kan fremover ske på markedsvilkår. DTL – Danske Vognmænd forventer, at et samarbejde mellem alle aktører bærer fremad, så danskernes post- og pakkebehov fortsat dækkes optimalt.

Et stort flertal bestående af regeringen (SVM), Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet og Nye Borgerlige stemte i dag for en historisk ændring af postloven. Både staten og erhvervslivet kan nu se en ende på den ellers uendelige række af statstilskud til Posten, som har været en torn i øjet på mange private vognmænd og transportører på både pakke- og stykgodsmarkedet – herunder Danske Fragtmænd.

– Der er nu sat en stopper for de trecifrede statslige millionbeløb, der hvert år i en årrække har været sendt efter Post Danmark til opfyldelse af befordringspligten. Den længe ventede konkurrenceudsættelse kan bane vejen for innovation og udvikling, så betjeningen af danske borgere, uanset bopæl, bliver både bedre og billigere for samfundet, udtaler DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Benhård konkurrence

Aktiviteterne, der nu sættes fri, omfatter erhvervsmæssig indsamling, erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet. PostNord kan deltage i udbudsprocessen på lige fod med andre virksomheder.

Lovændringen indebærer, at staten gennem udbud sikrer, at der etableres en fælles infrastruktur for distribution til de mindre øsamfund. Samtidig skal udbud sikre portofri befordring af post til og fra blinde og forsendelse af breve og pakker på tværs af landegrænser.

DTL-direktøren fremhæver, at udbudsmodellen forpligter markedet:

- jeg er sikker på, at de bydende private virksomheder både har evnen og viljen til at håndtere udbudsvilkårene. Pakkedistributionen i Danmark har været i stærk vækst i mange år. Der er benhård konkurrence blandt aktørerne om at levere god service og høj kvalitet til både afsendere og modtagere og både private borgere og virksomheder. Det er DTL’s forventning, at også brevmarkedet – om end antallet af breve er fortsat faldende – vil finde sin plads i markedet, siger Erik Østergaard.