Del

DTL: Dobbelt-trailer-vogntog bliver del af den fremtidige logistik

Hvordan man end vender og drejer det, så vil øget kapacitet på vogntog være et parameter, der ikke alene bidrager til en mere effektiv logistik, men også sparer samfundet for unødige belastninger af miljøet. DTL mener, at fx løsningen med dobbelt-trailer-vogntog må være kommet for at blive.

Transportministeriet har netop offentliggjort en rapport om effektiviteten, miljøgevinsten og økonomien bag ved dobbelt-trailer-vogntog kombinationen får følgende ord med på vejen af DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard:

Gevinsterne ved denne kombination blev allerede behandlet under arbejdet i regeringens klimapartnerskab i 2019/2020. Et af hovedforslagene var et storskalaforsøg, og det mener vi stadig er relevant, selv om vi ikke endnu har set indholdet af den rapport, der forlyder at være på vej. Ja, vi tror faktisk på, at dobbelt-trailer-konceptet på sigt vil blive en effektiv del af den samlede logistikkæde, udtaler DTL-direktøren og fortsætter: 

Verden er i dag i logistisk opbrud: Operatører begynder at bygge lagerplads i Europa, speditører flytter gods fra vej over til tog – men så sandelig også den anden vej, som vi senest har erfaret fra Tyskland – varemanglen skaber ventetider – og trængslen forsinkelser på søen, i luften, på vejen. Nye skibstyper ser dagens lys, og luftfragten har fået kronede tider. Vi bliver derfor nødt til at effektivisere i forsyningskæden for dels at forny logistikken og dels tilpasse den til nutidens krav fra markedet.

Skal fungere grænseoverskridende

Erik Østergaard anser desuden en mere effektiv transport for at være første og bedste valg i kampen for at reducere klimabelastningen:

– Ved at øge energieffektiviteten afbødes noget af den enorme udfordring, der udestår med investering i ny drivmiddelteknologi. Derfor må forsøget igangsættes hurtigst muligt, hvis gevinsterne er så store, som det fremgår af rapporten. Og et tocifret millionbeløb, der tjener sig selv ind på kort tid, er godt givet ud, mener vi.

- Erfaringer i Sverige viser, at dobbelt-trailer-vogntog også giver gevinster på korte afstande herunder til og fra fx havneterminaler, hvor nærmiljøet aflastes for trafik og støj. For DTL er det væsentligt, at forsøget også er grænseoverskridende og kan koble sig på den svenske pendant uden bureaukratiske forhindringer, og ved et første kig på kortet over det foreslåede forsøgsvej og omkoblingssteder savnes transportcenteret i Vejle.

Erik Østergaard fastslår, at DTL også ser frem til analyserapporten om vægt- og dimensioner, som forhåbentlig vil kunne føre til mere effektive transporter og dermed besparelser på brændstof og CO2.

Det er Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen, der i fællesskab har udarbejdet analysen. Efter nytår skal der tages politisk stilling til det videre arbejde med dobbelttrailere på baggrund af analysen, og hvordan forsøget i så fald skal finansieres. Det handler i særlig grad om tiltag, der skal opretholde trafiksikkerheden på forsøgsvejnettet og muliggøre kørsel med større lastbiler.

Analyse af forsøgsordning med dobbelttrailere