Del

DTL direktør indtræder i bestyrelsen for IRU

DTLs adm. direktør Erik Østergaard er blevet valgt til medlem af bestyrelsen – kaldet ”Presidential Executive” – i den internationale vognmandsorganisation IRU.

Udpegelsen fandt sted torsdag på IRUs generalforsamling i Genève, hvor der var nyvalg til organisationens styrende organer. Erik Østergaard blev valgt ind i bestyrelsen sammen med formænd og direktører for godstransportorganisationer i en række østeuropæiske lande: ZMPD fra Polen, THADA fra Turkmenistan, ANALTIR fra Albanien og ASMAP fra Rusland. Som præsident for IRU i en to-årig periode blev valgt Radu Dinesco fra UNTRR i Rumænien. Hertil kommer en række nyvalgte medlemmer fra persontransportdelen i IRU.

DTL direktøren, der i forvejen er formand for Nordic Logistics Association, ser frem til arbejdet i den verdensomspændende organisation:

- Det bliver spændende at skulle arbejde sammen med kollegaer fra så vidt forskellige nationer i et forum, hvor vi alle har det fælles mål at fremme vejgodstransporten og samspillet med de andre transportformer i en tid, hvor transporten står foran store udfordringer på fx klimaområdet. Gennem min repræsentation i bestyrelsen vil der også være en stemme fra de nordiske vognmænd, og jeg glæder mig til at dele vores erfaringer og synspunkter med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, udtaler Erik Østergaard.

IRU blev grundlagt i Genève for at hjælpe det krigshærgede Europa med at genopbygge ødelagte handels- og kommercielle forbindelser. Det begyndte som en alliance af nationale passager- og godstransportforeninger fra otte europæiske lande – heriblandt Danmark – for at sikre, at vejtransportindustrien ville være repræsenteret i det nyoprettede FN, der havde til opgave at få rammerne for en ny, efterkrigstid på plads Europa. IRU er i dag repræsenteret i 100 lande verden over.

IRU oprettede TIR-systemet i 1949 - oprindeligt en mellemstatslig aftale - det blev senere en global konvention. TIR blev værktøjet til at lette efterkrigstidens handel mellem Europa - inden for rammerne af skrøbelige geopolitiske forbindelser. DTL er i dag IRUs TIR repræsentant i Danmark.