Del

DTL-direktør genvalgt til international bestyrelsespost

For anden gang i træk er DTL’s adm. direktør Erik Østergaard blevet valgt til bestyrelsen – kaldet ”Presidential Executive” – i den internationale vognmandsorganisation IRU.

Valget fandt sted torsdag og blev ratificeret fredag på IRU's generalforsamling i Genève, hvor der var valg af fem medlemmer til organisationens hovedbestyrelse blandt otte kandidater.

Erik Østergaard indkasserede her næstflest af forsamlingens stemmer og blev således valgt ind i bestyrelsen sammen med direktører fra en række europæiske organisationer: Jan Buczek fra polske ZMPD, Vojtech Hromir fra den tjekkiske organisation Česmad Bohemia, Andrey Kurushin fra russsiske ASMAP og Joost Sitskoorn fra hollandske Evofenedex. Hertil kommer en række nyvalgte medlemmer fra persontransportdelen i IRU.

Som præsident for IRU i en to-årig periode blev genvalgt Radu Dinesco fra UNTRR i Rumænien.

DTL - direktøren, der samtidig er formand for Nordic Logistics Association, ser frem til det videre arbejde i den verdensomspændende organisation, og der ligger tunge opgaver forude: - Transporterhvervet står over for en kæmpe udfordring i form af den grønne omstilling. Samtidig er der kapacitetsmangel i forsyningskæderne, herunder mangel på chauffører, i de fleste europæiske lande og en række andre store lande i resten af verden, udtaler Erik Østergaard.

IRU blev grundlagt i Genève for at hjælpe det krigshærgede Europa med at genopbygge ødelagte handels- og kommercielle forbindelser. Det begyndte som en alliance af nationale passager- og godstransportforeninger fra otte europæiske lande – heriblandt Danmark – for at sikre, at vejtransportindustrien ville være repræsenteret i det nyoprettede FN, der havde til opgave at få rammerne for en ny, efterkrigstid på plads Europa. IRU er i dag repræsenteret i 100 lande verden over.

IRU oprettede TIR-systemet i 1949 - oprindeligt en mellemstatslig aftale - det blev senere en global konvention. TIR blev værktøjet til at lette efterkrigstidens handel mellem Europa - inden for rammerne af skrøbelige geopolitiske forbindelser. DTL er i dag IRU’s TIR repræsentant i Danmark.

IRU hjemmeside