Del

DTL- Danske Vognmænd til topmøde hos rigspolitichefen

DTL deltog torsdag i det første møde af sin art med topledelsen for politiet, Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet. Her blev det bl.a. meddelt, at Rigspolitiets Nationale Færdselscenter nedlægges.

Torsdag var DTL's adm. direktør Erik Østergaard og underdirektør Frank Davidsen samt andre aktører i transportbranchen inviteret til møde hos rigspolitichef Thorkild Fogde.

Formålet med mødet, som fandt sted på opfordring fra DTL efter et tidligere møde imellem rigspolitichefen og DTL - Danske Vognmænd, var at sikre et tæt samarbejde og dialog mellem myndigheder og transportbranchen. Fra myndighederne deltog ledende politiinspektør i Rigspolitiet Tenna Wilbert, Færdselsstyrelsens direktør Stefan Søsted og Vejdirektoratets direktør Jens Holmboe. Mødet var således det første af sin slags med topcheferne for politiet, Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet som deltagere.    

Og DTL's adm. direktør Erik Østergaard kvitterer for mødet. 

- Jeg vil gerne takke Rigspolitichefen for at tage initiativ til at samle branchen med alle relevante myndigheder omkring bordet. Og jeg glæder mig over, at Rigspolitichefen lukkede mødet med at takke branchen for at være mødt op og opfordrede til at rette henvendelse, hvis noget ikke forløber efter hensigterne. Det er en væsentlig tilkendegivelse fra politiets ledelse, at de er lydhøre, når vi henvender os på vegne af vores medlemmerne. Jeg hæfter mig ved, at rigspolitichefen understregede, at dialog er vejen frem og den helt rigtige måde at varetage den danske transportbranches behov på, så det var et løfterigt første møde i dette format, siger Erik Østergaard.  

Koordination af Tungvognscentrene flyttes 
På mødet kom det frem, at Rigspolitiets Nationale Færdselscenter nedlægges. Den nationale koordination af Tungvognscentrenes indsats vil blive overført som én enhed til Midt- og Vestsjællands Politi, der fremover skal varetage koordination af Tungvognscentrenes operative indsats og de nationale og internationale møder og opgaver på tungvognsområdet. 

Det modtages positivt i DTL. 

- Hos DTL så vi helst, at ansvaret for den nationale koordination af tungvognskontrollen forblev hos Rigspolitiet. Men når det nu skal være, hilser vi det velkommen, at man flytter den som samlet enhed til Midt- og Vestsjællands Politi. Herved sikrer man, at der ikke tabes ekspertkompetencer, som det ellers sket ved udflytning af statslige opgaver over meget lange afstande, siger underdirektør i DTL Frank Davidsen. 

Rekruttering til branchen på dagsorden 
På dagsorden var ydermere en status og orientering om ressortoverdragelse af færdselsopgaver til Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet. Direktør Stefan Søsted orienterede om, at udflytningen af køreprøveområdet nu var blevet gennemført, men der vil gå en rum tid, før Færdselsstyrelsen har det fuldstændige overblik over det nationale behov for køreprøvesagkyndige. Endvidere er der pt. en ”coronapukkel”, som man er ved at arbejde sig igennem. Særligt køreprøver til lastbil, bus og vogntog er i styrelsens fokus, og man er pt. i fuld gang med at lave aftaler med timelønnede køreprøvesagkyndige for at opfylde transportbranchens og uddannelsescentrenes behov for tunge køreprøver.  

Adm. direktør Erik Østergaard kvitterede for Færdselsstyrelsens fremsynethed, men understregede, at rekruttering til transportbranchen er et stort problem. 

- Det her er ikke kun et problem i Danmark, men i hele Europa, hvor der pt. mangler ca. 600.000 chauffører. Derfor er det vigtigt, at branchen kan få de nødvendige kørekort for at sikre arbejdskraften, siger Erik Østergaard.   

Af andre emner blev udstedelse af takografkort omtalt. I forbindelse med ressortomlægningen er ansøgningsproceduren blevet digitaliseret, og det har branchen taget godt imod. Imellem 90 – 95 % af alle ansøgninger sker nemlig digitalt, hvorfor Færdselsstyrelsen ser behovet for personlig betjening af området blive mindre i fremtiden. Her kan der således spares ressourcer til andre opgaver. For så vidt angår udstedelse af Særtransporttilladelser, som i dag varetages af Vejdirektoratet, går det smidigt.    

I alt skal der overføres 600 polititjenestemænd til landets politikredse som følge af politiets flerårsaftale.