Del

DTL: Danmark Fremad er et solidt udspil fra regeringen

Regeringen fremlægger i dag sit udspil til en ny infrastrukturplan. Danmark Fremad, som planen hedder, indeholder regeringens ambitioner for de kommende år. Det er et stærkt forslag med mange gode takter, og der er grund til at håbe, at der kan findes politisk flertal for planens hovedelementer. Fraværet af en udbygning af rastepladser er dog en stor mangel.

CPE

- Det er godt med et udspil fra regeringen. Så er der noget at tale ud fra. Selve indholdet fortjener selvfølgelig en diskussion, både med de partier som eventuelt skal bære det igennem politisk og økonomisk, og dels med erhvervslivet, herunder vognmændene, med det helt nødvendige input vi repræsenterer. Den del af processen ser vi frem til, siger Erik Østergaard, DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør.

Der er lagt op til en ambitiøs plan med et 15-årigt sigte og mere end 100 mia. i puljen – alene til nye projekter. Dertil kommer op imod 70 mia. til færdiggørelse af eksisterende projekter samt Lynetteholmen.

- Jeg hæfter mig selvfølgelig ved, at der er et væld af vejprojekter i planen. Og dét er nu engang dér det meste af godstransporten i Danmark kommer rundt til borgerne, og dér danskernes mobilitet får mest valuta for pengene. Så det glæder os selvfølgelig i DTL - Danske Vognmænd, fortsætter Erik Østergaard.

- Det har længe været efterspurgt hos godstransporterhvervet, at der kom et tredje spor på E45 og helt, helt afgørende, at motorvejen syd om Odense får øget sin kapacitet, efter at have været stopklods på al trafik tværs over landet. Motorvej til Frederikssund og Kalundborg repræsenterer også store fremskridt. Det er også vigtigt med en opgradering af rute 26 mellem Aarhus og Viborg. Jeg håber meget at denne del af pakken kan samle bred politisk opbakning. Den vil øge mobiliteten i Danmark betragteligt, siger Erik Østergaard, og fortsætter: Det flugter på lange stræk med vognmændenes ønsker, som vi for nylig bad komme med deres input til spørgsmålet.

Planen lægger også op til forbedrede forbindelser på strækningen Næstved-Rønnede, motorvej til Hillerød, og opgraderinger fx til Ringkøbing og ved Varde. Der er også lagt op til en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse.

- Det er selvfølgelig også vigtigt og interessant at planen lægger op til at se på muligheder for alternative drivmidler til den tunge transport samt en vurdering af betydningen af gevinsten ved ændringer i vægt og dimensioner og fx dobbelt-trailere – alt sammen noget det kan bidrage til at transporterhvervet kan mindske sit CO2-aftryk. Det hilser vi meget velkomment.

- Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi ikke mener at en kilometerafgift vil være gavnlig. Det er en skat oveni skat, til et i forvejen presset erhverv, der lægger milliarder i vejbenyttelsesafgift, broafgift, dieselafgifter osv. osv. i forvejen, siger Erik Østergaard.

- Og endelig konstaterer jeg med en vis forbløffelse, at der slet ikke er tænkt parkering og rastepladser til lastbiler ind i planen. Der er så store problemer med kapacitet, ikke mindst pga. udenlandske lastbiler, og kapaciteten er slet, slet ikke fulgt med behovet– så her gør man det svært at drive erhvervstransport og samtidig have hviletidsbestemmelser. Hér må der ske afgørende forbedringer når vi når frem til den endelige aftale, slutter Erik Østergaard.

Se planen her

Læs også: Rundspørge i DANSKE VOGNMÆND: Ønsker til infrastruktur fra vognmændene