Del

DTL: Cyber- og informationssikkerhed i transportsektoren skal konkretiseres

Regeringens netop udsendte strategi for cyber- og informationssikkerhed i transportsektoren modtager anerkendelse hos DTL – Danske Vognmænd.

Men umiddelbart kan det være svært at bevare det store overblik for branchens aktører, og der skal noget mere kød på det institutionelle skelet, mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

- I korthed handler strategien i min optik om, at der oprettes en decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed – kaldet DCIS – i Trafik- Bygge og Boligstyrelsen. Den skal indgå i det eksisterende generelle Center for Cybersikkerhed – kaldet CfCS –  under Forsvarets Efterretningstjeneste. Samtidig skal den decentrale enhed koordinere med PET. Og det er jo godt, at man får det institutionelle og organisatoriske på plads og får signaleret, at man er villig til at bruge penge på medarbejdere, der skal bemande transportsektorens præventive indsats mod fx cyberkriminalitet. Men jeg ser først og fremmest frem til at få det store billede af, hvordan det hele spiller sammen med erhvervets aktører – og med hinanden for den sags skyld.

Altid navlestreng til transport

Erik Østergaard, der gennem flere år har været repræsenteret i Politiets Efterretningstjenestes virksomhedskontaktgruppe ser frem til, at strategien går nærmere ind i det konkrete samspil med PET og det øvrige politi, samt giver nogle bud på, hvad det helt konkret er, der fx skal fokuseres på i vejtransportdelen:

- Jeg formoder, at tingene hen ad vejen falder i hak, så vi i branchen på et tidspunkt har det forkromede overblik over hvad myndighederne egentlig ønsker af branchen, og hvad branchen kan regne med fra myndighederne. Man kan i strategien læse en del om, at intelligente trafiksystemer -  ITS - og selvkørende biler er i rivende udvikling og kræver opmærksomhed, også imod anslag fra kriminelle og fremmede magter. Det er jo rigtig nok, for alt, der har med cyberspace og digital information at gøre, er sårbart. Derfor vil det være godt at få konkretiseret, om vi også fx taler flådestyringssystemer, motorstyring og faktureringssystemer.

DTL – direktøren peger endelig på, at er der noget, der hænger uløseligt sammen med transport, er det forsyningssikkerheden. Både i forhold til brændstoffer og andre drivmidler, såsom el, til brug i sektoren og i forhold til transportsektorens opgaver med at levere til tider livsnødvendige, og ofte samfundsnødvendige, varer samt bortskaffelse af miljø- og sundhedshensyn.

– Der vil altid være en navlestreng fra enhver samfundsfunktion til transportsektoren, så derfor er det vigtigt, at man i nær fremtid identificerer de konkrete, kritiske steder, hvor der skal være ekstra opmærksomhed, slutter Erik Østergaard.

Strategien kan læses her