Del

Digitale generalforsamlinger

Coronakrisen har tvunget mange virksomheder og organisationer til at revidere planerne for årsmøder og generalforsamlinger. Hos DTL og DTL-A kommer generalforsamlingerne i maj delvist til at foregå via nettet.

Nedlukningen af Danmark i forbindelse med COVID-19 har tvunget stribevis af virksomheder og organisationer til at revi­dere deres planer for årsmøder og general­forsamlinger og spænder fra Mærsk i den ene ende til mindre brancheorganisationer i den anden. Alle er påvirket af den uvante og alvorlige situation.

Således også DTL - Danske Vognmænd, som i år ser sig nødsaget til at aflyse ar­rangementet i Kolding og i stedet afvikle generalforsamlingerne for både DTL og DTL-A delvist digitalt med mindst muligt fysisk fremmøde. I praksis streames der fra generalforsamlingerne.

Ingen ved for nærværende, hvor længe forsamlingsforbuddet vil vare. Og på grund af de gældende vedtægtsbestemte frister har DTL-/DTL-A-bestyrelserne fundet det nødvendigt at finde et brugbart alternativ til de tidligere annoncerede og traditionelle fysiske ordinære generalforsamlinger i DTL-/DTL-A uden at kompromittere hverken sundheden hos de delegerede og medlemmerne eller myndighedernes krav og anbefalinger.

Som rettidigt varslet for begge general­forsamlinger afvikles de fortsat den 16. maj 2020 - kl. 9.00 for DTL’s vedkommende og kl. 11.00 for DTL-A’s vedkommende.

I praksis vil alle delegerede få tilsendt et link eller kunne gå ind via DTL’s hjemme­side, og derfra følge fremlægning af be­retningerne fra DTL-formanden, næstfor­manden og direktøren, få forelagt regnskab og budget osv. Det vil via en chatfunktion være muligt at stille spørgsmål eller frem­komme med kommentarer i forbindelse med generalforsamlingerne.

Med andre ord vil indholdet være, som det kendes, men formen vil være anderledes.

Læs hele artiklen i det nye nummer af DANSKE VOGNMÆND

DANSKE VOGNMÆND, nr. 4, 2020