Del

Digital bogføring kan give udfordringer for vognmændene

Om to år vil danske erhvervsvirksomheder blive omfattet af såkaldt ”Automatisk Erhvervsrapportering”, som blev vedtaget af Folketinget i sidste uge. Der er tale om lovkrav til både virksomheder og udbydere om at indføre digital bogføring. DTL – Danske Vognmænd er positivt stemt men imødeser også en del udfordringer hos landets mindre vognmænd.

Selvom mange virksomheder allerede i dag bruger digitale bogføringssystemer, vil de forslåede bestemmelser om digital bogføring kræve en omstilling for mange virksomheder og udbydere af bogføringssystemer.

De nye krav til virksomheders bogføring vil derfor blive implementeret gradvist, så de omfattede virksomheder har god tid til at omstille sig, har regeringen fastslået.

Forventer spørgsmål

Ikke desto mindre imødeser adm. direktør for DTL – Danske Vognmænd Erik Østergaard, at kravene kan give udfordringer for landets mange mindre og mellemstore vognmandsvirksomheder:

– Det er ikke fordi, jeg vil hejse den store advarselstrekant, men digitaliseringen i erhvervet er kommet langsomt, selv om der er et generationsskifte på vej til mere IT fokuserede ledelser. Vores servicetjeneste vil nok skulle påregne en del spørgsmål i de kommende år om implementering af digitale bogføringssystemer hos DTL-virksomheder.

Implementeringen vil ske i tæt samarbejde med erhvervsorganisationer og nøgleinteressenter for at sikre en god omstillingsproces, hedder det i det vedtagne lovforslag. DTL-direktøren opfordrer da også myndighederne til selv at indføre en supportfunktion, der kan vurdere, om lovgivningen er overholdt, og hvor virksomhederne kan få hjælp og støtte til indfasningen. – Det er vigtigt, at man er tålmodig og ikke farer frem med bål og brand mod dem, som ikke er fuldbefarne i IT og digitalisering, siger Erik Østergaard.

Nogle virksomheder undtages

Kravene vil tidligst træde i kraft for regnskabspligtige virksomheder fra 2024 og tidligst i 2026 for de øvrige virksomheder, herunder de personligt ejede virksomheder.

Til gengæld vil ca. 270.000 virksomheder blive undtaget fra krav om digital bogføring: Virksomheder, som ikke er regnskabspligtige efter årsregnskabsloven, og som i to på hinanden følgende indkomstår har en nettoomsætning under 300.000 kr., bliver nemlig undtaget fra det nye krav om at anvende et digitalt bogføringssystem.

Ordningen udmønter en del af den politiske aftale mellem Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne fra 21. januar om en ny reformpakke for dansk økonomi.

Læs mere her