Del

Det vigtige led i store vogntog

Dollyen er et lille, men vigtigt værktøj, når man skal sammenkoble store vogntog. DANSKE VOGNMÆND kigger denne gang på en ny HFR-dolly hos K.V. Markussen A/S i Middelfart.

For at kunne sammenkoble et modulvogntog eller et endnu større vogntog af HCT-typen, hvor det trækkende køretøj er en lastvogn med et lad, er man nødt til at anvende en dolly. HCT betyder High Capacity Transport og er betegnelsen for et modulvogntog, hvor vogntogsvægten er større end 74 tons eller længden er mere end 25,25 m.

En dolly er i virkeligheden en kærre, hvor der i stedet for et lad er påsat en sættevognskobling. Registreringsmæssigt taler man om en påhængsvogn til godsbefordring med tilladelsen "trækkraft for sættevogn”. En dolly tilkobles en lastvogn med et lad, hvorefter der kan tilkobles en trailer til dollyen og vupti: Så har man et modulvogntog.

Specifikt tilpasset HFR-dolly
Vognmandsfirmaet K.V. Markussen A/S, Middel- fart, har i mange år anvendt modulvogntog (mvt) i driften og har derfor oparbejdet en vis kompetence på feltet. Firmaet har både mvt-kombinationer af typen linktrailer og forvogn-dolly-trailer.

For kort tid siden har firmaet anskaffet sig en ny HFR-dolly, som er specifikt tilpasset virksomhedens behov. Den nye Scania-lastvogn som har tilkoblet dollyen, er nemlig opbygget som en vekselladsvogn, og det betyder, at påhængs-vognskoblingen er placeret direkte i bagenden af chassiset, hvorved den sidder cirke 150 mm højere end dollyens normale koblingshøjde.

Denne udfordring har HFR klaret ved at lave et forkrøbbet og boltforskydeligt led med et 57 mm VBG-prodsøje i forenden af trækstangen, hvorved længden på trækstangen kan tilpasses opgaven fra 3.400 til 4.200 mm koblingslængde, og skulle man få brug for den mere normale koblingshøjde, kan leddet byttes ud med et normalt ligeud-led.

Egentlig fylder en dolly ikke meget i et 25,25 m langt vogntog, og derfor tænker man, at det er bare et stykke chassis, to aksler og en sættevogns- kobling. Men det kan ikke helt gøre det. Chassiset bliver båret af to ni-tons BPW-aksler af typen HSF 9010, der er udstyret med tromlebremser af typen SN4218. Akslerne er ophængt med BPW-luftpuder af typen 36, hvorved der opnås en middelkørehøjde på 260 mm, som kan reguleres i to trin henholdsvis op til 290 mm og ned til 245 mm. Det sikrer, at det er muligt at tilkoble trailere med forskellige koblingshøjder fra henholdsvis 1.120 til 1.170 mm. Kørehøjden reguleres med en KNORR-ventil. Højden kan også reguleres manuelt med en WABCO-ventil på venstre side af chassiset.

Drejekransen er vigtig
Dollyens chassis er udstyret med en Jost JSK 36-D2J-sættevognskobling med en højde på blot 150 mm samt en underliggende dobbeltradet SAF-drejekrans under sættevognskoblingen.

Det er et meget vigtigt udstyr, men desværre ser man ofte dollyer fra Syd- og Mellemeuropa, der ikke er udstyret med denne drejekrans. Det er et nødvendigt udstyr, fordi dollyen i sig selv er meget let. Hvis sættevognskoblingen ved fx tom eller med let last på grund af for meget friktion kommer til at fiksere dollyen i en bestemt vinkel, kan det have fatale konsekvenser ved dårligt føre. Det kan betyde, at dollyen måske holder en forkert kurs og derved begynder at skride ud, og får nogle af hjulene så igen fat i asfalt med bedre friktion, kan det få fatale konsekvenser.

Den underliggende drejekrans, som kan bevæge sig cirka 20 grader, er udstyret med en lås, som kun må være låst, når man kobler en trailer fra eller til. Ud af vejen skal låsen altid være åben, så drejekransen kan bevæge sig for at modvirke evt. utilsigtet friktion ved sættevognskoblingen og derved bidrage til højere trafiksikkerhed.

Det er et ofte stillet spørgsmål, om drejekransen skal være åben eller låst, men den skal ubetinget være åben under kørsel. Konstruktionen med drejekransen betyder også, at der er forbudt at køre med trailere med tvangsstyrede aksler efter dolly, når man anvender en kile ved sættevogns-koblingen til at give styreudslag.

Drejekransen er forsynet med en samling af smørenipler foran i venstre side, så det er let at smøre alle smørepunkterne fra et sted. Trækstangen er udstyret med et Jost-støtteben af typen CC1104, der betyder, at det er let at frakoble dollyen uden, at der er risiko for, at den taber højde, så det bliver svært at koble til igen, når turen skal fortsætte.

Bremsesystem med router
Bremsesystemet er et WABCO-type EBS 2S/2M med ABS/EBS (EBS = elektronisk styret bremsesystem), og der er som noget specielt for dollyer og linktrailere også implementeret en router, der deler det elektriske bremsesignal fra lastbilen mellem både det midterste og det bageste påhængskøretøj, altså her dollyen og den tilkoblede trailer. Faktisk var Danmark det første land, der tilbage i 2012 stillede krav om en router, så man undgår en forkert fordeling af bremsekraften, hvilket kan være meget uheldigt i visse situationer.

Dengang reglerne om modulvogntog kom, fandtes routeren ikke, hvorfor det elektriske bremsesignal fra lastbilen udelukkende kan gå til ét af påhængskøretøjerne. Det betød, at det andet påhængskøretøj i modulvogntogskombinationen måtte bremse ved hjælp af trykluftsignalet fra lastbilen. Det gav et større tidsforbrug og en forøget standselængde for hele kombinationen. Den forreste aksel er udstyret med fjederbremser, der virker som standbremse ved parkering.

Galvaniseret chassis til at modstå tidens tand
Dækmonteringen omfatter fire stk. Goodyear Ultra Grip Max T i størrelsen 385/55 R 22,5 med Snowflake-mærkning. Chassiset er galvaniseret, så det kan klare påvirkningerne fra veje og vejr man- ge år frem i tiden, og bagenden er en flot HFR-bag- ende med seks runde diode-trekammerbaglygter, to baklys, to slingrelamper og to nummerpladelys samt en nydelig VBG-underkøringskofanger nederst.

Hjulene er dækket af fire hele plastskærme, og som et virkelig godt udstyr er der monteret en drejearm i fronten af dollyen til at føre luftslanger og elkabler op til den tilkoblede trailer, så de kan følge pænt med og uden at gribe fat i noget, når vogntoget drejer skarpt. Som ekstraudstyr er der trukket et ladekabel, som betyder, at en tilkoblet trailer kan få strøm til fx brug af læssebagsmæk.

Med en tilladt totalvægt på 18.000 kg og en egen- vægt på 2.740 kg kan dollyen klare en skammelbelastning på 15.260 kg.

Læs om dolly'en i bladet

Danske Vognmænd nr. 6/7, juni-juli 2020