Del

Det ukrainske problem

EU­-Kommissionen lægger nu op til at revidere aftalen om lempelser for ukrainske transportvirksomheder, der har ført til voldsomme polske protester ved grænsen mellem Ukraine og Polen. NLA har aktivt støttet de østeuropæiske vognmænd i kampen mod social dumping, skriver direktør Torsten Laksafoss Holbek.

I lyset af krigen i Ukraine har man fra EU's og europæisk side indført en lang række lempelser for at hjælpe ukrainerne i kampen mod Rusland. Herunder på vejtransportområdet, hvor man har sidestillet ukrainske transportvirksomheder med virksomheder, der er hjemmehørende i EU. Intentionen er god nok. Nemlig at sørge for, at tilgangen af især medicin og militært isenkram kan flyde uhindret til ukrainerne. 

Det har imidlertid også åbnet for en ladeport af ukrainske transportvirksomheder, som vil ind på det europæiske marked. Og så har vi balladen med social dumping, fordi de kører til nogle helt andre og lavere lønninger end det, som vores vognmandskollegaer betaler i nabolande som Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Det har medført voldsomme protester blandt især landmænd, som er blevet presset af kornimport, og har sågar ført til blokader ved grænseovergangene med kilometerlange køer. 

Da vi i NLA blev spurgt, om vi ville støtte vores østeuropæiske kolleger i en protestskrivelse og opråb til Europa-Kommissionen, var vi ikke i tvivl. Vi støtter dem helhjertet i deres kamp mod social dumping og kampen for at sikre, at der er ordnede forhold på de europæiske landeveje. 

Står vagt om vejpakken 

Det har samtidig været vigtigt for både os og de østeuropæiske kolleger at understrege, at vi naturligvis bakker lige så helhjertet op om alle foranstaltninger, som hjælper de nødstedte ukrainere i krigen mod Rusland. Vi skal bare sikre, at sådanne aftaler ikke fører til misbrug og skævvridning af konkurrencen indenfor godstransporten i Europa. 

Her er det ikke mindst afgørende, at vi står vagt om vejpakken og alle de regler, der følger med på køre- og hviletid, cabotagekørsel og udstationering. Det er også spørgsmål, som EU-toppen bliver nødt til at forholde sig til i de igangværende optagelsesforhandlinger med nye EU-kandidatlande. 

Ønsker mindelig løsning 

Det tager tid at omstille et erhverv til nye krav, og den proces kan lige så vel starte nu for fx Ukraine og Balkan-landene. I den proces vil det være vigtigt at sikre folkelig opbakning, og så nytter det ikke noget, at det polske landbrug og vognmandserhverv er imod. 

Derfor var det også positivt, at Kommissionen nu lægger op til at revidere aftalen og indføre tiltag, som skal forhindre snyd samtidig med, at aftalen vil kunne suspenderes i regioner, som måtte blive negativt berørt af aftalen. Det viser, at Kommissionen har lyttet til de polske, tjekkiske og slovakiske vognmænd. 

NLA er i tæt kontakt med vores østeuropæiske kolleger. Vi kommer til at følge sagen tæt og arbejde for at, der findes en mindelig løsning på det ukrainske problem. 

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2024