Del

Det offentlige vil ikke betale for miljøvenlig kørsel

Det offentlige lægger fra tid til anden vægt på at få tilbud på klima- eller miljøvenlig kørsel, men når det kommer til stykket, er det næsten altid prisen, der bliver udslagsgivende, viser rundspørge.

Hører du til dem, der mener, at det offentlige burde gå forrest, når det gælder hensynet til miljø og klima, gør du regning uden vært. I hvert fald på transportområdet, og hvis man skal dømme efter tilbagemeldinger fra DTL’s medlemmer. 

I en rundspørge, som DANSKE VOGNMÆND gennemførte før sommerferien, svarer hver femte, at det offentlige herunder kommunerne meget ofte/ofte på papiret vægter vognmandens indsats for miljø og klima ved udbud af transportopgaver. Når transportøren så skal vælges, svarer bare otte procent, at vægten på miljø og klima meget ofte/ofte var udslagsgivende. Hver tredje svarer dog, at de af og til oplever, at miljøhensynet bliver udslagsgivende. 

Rundspørgen viser også, at halvdelen af de adspurgte vognmænd aldrig oplever, at det offentlige vægter hensyn til miljø og klima, når de udbyder transportopgaver. Og endnu flere – to ud af tre – oplever aldrig, at hensynet til miljø og klima er afgørende for, hvilken operatør det offentlige herunder kommunerne i sidste ende valgte at entrere med. 

Regnestykket går ikke op 

Hos Mesterflyt A/S i Holbæk, der var med i opløbet til DTL’s Den Grønne Transportpris i foråret, oplever man heller ikke kommunal efterspørgsel på miljø- og klimavenlig transport. Det oplyser virksomhedens driftschef René Hauge. 

- Nej, vi oplever ikke, at kommunerne lægger vægt på miljø. Tværtimod er de fuldstændigt ligeglade. På den ene side planlægger de miljøzoner og emissionsfri zoner, på den anden side vil de ikke betale, hvad det koster at få grøn transport. Der er et regnestykke, der ikke går op i min verden, siger han. 

Det samme er tilfældet hos en anden af forårets kandidater, flyttefirmaet Bryde & Sønner A/S fra Ballerup. 

- Det er prisen, som det handler om. Vi har denne elektriske varebil med lift. I første omgang er kunderne interesserede i, at vi bruger bilen, men de ønsker ikke, at vi viderefakturerer merprisen, som kommer af, at bilen er dyrere end en konventionel dieseldrevet bil. Så foretrækker de alligevel den lavere pris og dieselbilen, siger virksomhedens direktør Jan Bryde. 

Kommunerne kontrollerer ikke  

Vognmand Verner H. Kristiansen fra Kloakdoktoren i Hobro har aldrig oplevet at blive spurgt til miljøpåvirkningen fra de opgaver, han løser for kommunerne. Og det er et problem, synes han. 

Kommunerne udbyder arbejder, hvor der i udbudsmaterialet stilles krav om, at opgaven skal udføres af Euro 6-biler. Men ofte kører de, som så får opgaverne, i ældre Euro 5- eller ovenikøbet Euro 4-biler. Det kan de bare gøre, for kommunerne følger ikke op på, om man opfylder kravet. De har fx aldrig spurgt os til det, siger Verner H. Kristiansen. 

- Det er unfair, at dem, der vinder udbudsrunden, snyder på vægten og løser opgaven med deres gamle Euro 4-biler. Værre bliver det jo af, at kommunerne ikke kontrollerer, om den, der fik opgaven, også lever op til kravene i udbudsmaterialet, siger han, der er holdt op med at byde på kommunale udbud.  

Det er, som han siger, åndssvagt, at man skal opfylde 124 siders betingelser herunder om miljø for at få opgaven, når kommunen ikke bagefter kontrollerer, om man lever op til betingelserne. 

DTL: Det offentlige har et ansvar 

I DTL - Danske Vognmænd ærgrer direktør Erik Østergaard sig over det offentliges ageren, når det gælder at understøtte den grønne omstilling af transporten. 

- Det hænger jo ikke sammen, at man på den ene side efterlyser grønne løsninger i udbuddene, men alligevel ender med at lade prisen være afgørende for, hvem der får opgaven. Hvis det offentlige ikke vil betale det ekstra, som det koster at vægte klima og miljø ved transportopgaverne, kan man ikke for- vente, at andre kunder skal gøre det. Og så kan man heller ikke forvente, at vognmændene skal sætte fart på omstillingen til mere klimavenlig transport. Det offentlige herunder staten og kommunerne er en kæmpe transportkunde, og det ville virkeligt fremme den grønne omstilling, hvis man her lod handling følge de fine ord. Som stor kunde har det offentlige et ansvar for at hjælpe den grønne omstilling af transporterhvervet på vej, siger han. 

Erik Østergaard er i den forbindelse også ude med riven efter staten i form af Vejdirektoratet, som før sommerferien gav opgaven med at udføre vintertjeneste på strækningen mellem Holstebro og Viborg til en maskinstation til udførelse med traktorer. 

- Hvor grønt er det lige? Mig bekendt bruger en traktor godt dobbelt så meget diesel pr. kilometer og udleder dermed dobbelt så meget CO2 som en lastbil, siger han.  

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 6, 2023