Del

Den tunge transport kan ikke surfe på coronabølgen det næste tiår

Aftalen mellem regeringen og dens støttepartier om en grøn omstilling af vejtransporten fik det forventede klaps til den tunge transport, der nu økonomisk er sat til at bære 750.000 el-personbiler ind i den grønne æra. Tiden kan arbejde for, at lastbilerne også hen ad vejen kan komme til at nyde godt af renterne, og der er såmænd også nogle positive ting i aftalen, skønner DTL – Danske Vognmænd.

Transportminister Benny Engelbrecht har i dag mandag i pressen blandt andet følgende bemærkning til beskatningen af den tunge trafik i fremtiden: ”Vejgodstransporten er en af de brancher, der har klaret sig godt gennem coronakrisen, og det er en branche, som vil fylde endnu mere i fremtiden. Derfor er det nu, vi skal have omstillingen i gang”.

- Jeg fornemmer bag ministerens ord en gammel socialdemokratisk filosofi om, at den tunge transport åbenbart har de bredeste skuldre og dermed skal bære de tungeste læs, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard og fortsætter: 

- Branchens indsats under Corona-krisen skal altså ”belønnes” med også at trækkes med de afgifter, der skal til for at få statskassen til at forære de danske privatbilister el-biler. Men der vil i længden være grænser for vognmændenes økonomiske formåen. Branchen kan ikke surfe på corona-bølgen de næste ti år!

- Så jeg garanterer, at vi med det synspunkt vil arbejde for en differentiering– og det tror jeg, at den samlede branche er enig i. Derfor forventer jeg også, at den tunge transport bliver genstand for en kraftig optimering, under flere af de øvrige, og positive, projekter i aftalen.

Optimering af vægte og dimensioner i Danmark

Aftaleparterne er fx enige om at afsætte en mio. kr. til en analyse af yderligere optimering af vægt- og dimensionsreguleringen i Danmark, der kortlægger det såkaldte ”reduktionspotentiale” og de økonomiske konsekvenser for samfundet og transporterhvervet, herunder som følge af vejslid. Partierne siger samstemmende, at den løbende tilpasning af vægt- og dimensionsregulering har effektiviseret godstransporten.

Erik Østergaard: - Det glæder mig virkelig. Det her er en mærkesag for DTL, hvor vi har opnået gode forbedringer i blandt andet 2012 og 2014, og hvor der er mere at komme efter. Indførelse af fem-akslede lastbiler med 40 tons totalvægt har længe været på trapperne, og det forslag burde være grydeklart. Det samme bør en række tilpasninger for særtransporterne.

DUO-trailere var anbefalet af klimapartnerskabet

Samtidig indeholder den grønne trafikaftale en bedre kapacitetsudnyttelse af den tunge transport i form at de såkaldte dobbeltrailere.

Dobbelttrailere vil efter Vejdirektoratets og Færdselsstyrelsens vurdering kunne medvirke til en effektivisering af godstransporten og dermed reducere CO2-udledningen. Partierne afsætter en mio. kr. til en analyse af dobbelttrailernes kørekurver, arealbehov, testkørsler mv., så det kan fastlægges, hvilke ombygninger der vil skulle gennemføres for at kunne opretholde den fornødne trafiksikkerhed på et givent vejnet.

Erik Østergaard: - DTL støtter forslaget, og som faktisk var med i anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Landtransport. Men DTL har været involveret i fremme af forsøg med dobbelt-trailere – også kaldet DUO-trailere siden 2014 blandt andet sammen med lastbilproducenten Scania.

Pulje også til tung transport

Endelig har aftalepartierne afsat en pulje til grøn transport, der kan bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren, fx el-færger, udbredelse af lade-infrastruktur, omstilling af den tunge transport mv. Der afsættes i alt 260 mio. kr. over årene 2021 – 2022 og 10 mio. kr. årligt i 2023-2025. Erik Østergaard: Vi ser frem til et godt finansiel skub til den grønne omstilling af den tunge transport i årene frem til, at vi skal pålægges kilometerafgifter. Ethvert tiltag, der kan øge konkurrenceevnen inden 2025, vil være mere end velkomment.