Del

Danske transport-interesser står styrket i Bruxelles

Hvad vi skal vente os fra Europa-Parlamentet, nu hvor udvalgspladserne er fordelt?

I slutningen af maj valgte de europæiske vælgere det nye Europa-Parlament. Parlamentet består af 751 medlemmer, hvoraf Danmark har 13. Når Storbritanni­en forlader EU, vil Danmark have 14 af de resterende 705 medlemmer af Parlamentet.

Hvilken betydning har Parlamentet for vejtransporten? Her er det interessant at se på, hvilke politikområder de nyvalgte dan­ske parlamentarikere har valgt at fokusere på. Transportpolitik generelt er selvfølgelig interessant, men med hele diskussionen om social dumping er også beskæftigelses- og socialpolitik relevant. Ligesom der også er fokus på klima- og miljøpolitik.

Først og fremmest er det bemærkelsesvær­digt, at to danskere har fået plads i det vig­tige transportudvalg, TRAN: Søren Gade fra Venstre og Marianne Vind fra Social­demokratiet. Sidstnævnte skal dog formelt udpeges af Folketinget i oktober, idet hun afløser Jeppe Kofod, som i mellemtiden er udnævnt til udenrigsminister…

Læs resten af Søren Hyldstrups klumme i det nye nummer af DTL Magasinet

 

Vi må med sorg meddele, at Søren Hyldstrup Larsen pludseligt er død. Læs mindeordene over ham her