Del

Kontakt ansvarlig

Erik Østergaard

Adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd og DTL's arbejdsgiverforening, DTL-A

Danmark vinder i parkeringssag mod EU-Kommissionen

EU -Domstolen har i dag frifundet Danmark i sagen, som EU-Kommissionen anlagde om parkeringsbegrænsningen på 25 timer på rastepladser langs danske statsveje. DTL – Danske Vognmænd er godt tilfredse med resultatet.

EU-Kommissionen mente, at Danmark forbrød sig mod EU´s regler med den såkaldte 25-timers regel for parkering for lastbiler på rastepladser på det offentlige motorvejsnet. Derfor stævnede EU-Kommissionen den danske stat for overtrædelse af EU-Traktatens principper om fri bevægelighed.

Nu har EU-domstolen frifundet Danmark i den efterhånden flere år gamle sag.

EU-domstolen lægger sig derfor på line med EU´s generaladvokat, der kom med sin vurdering i september i år. Han mente også, at Danmark skulle frifindes.

En sag for den private sektor

I dommen fra EU-Domstolen henvises der til, at EU-Kommissionen ikke har undersøgt, om den alternative parkeringskapacitet som stilles til rådighed af den private sektor, kan opfylde behovet for hviletider på over 25 timer.

- Efter DTL's opfattelse, så bør det være den private sektor, som i givet fald opfylder behovet for hviletider over 25 timer. Det er ikke en opgave for staten og de danske skatteydere, udtaler adm. direktør Erik Østergaard.

 

EU-domstolens dom