Del

COVID-19: Lastbiltrafikken har holdt stand

Lastbiltrafikken har under Covid-19-pandemien vist sig at være væsentlig mere robust og i stand til bedre at holde stand end andre dele af vejtrafikken overfor de negative tendenser, som udbruddet og tiltagene for at inddæmme smittespredningen har medført.

Vejdirektoratets trafikstatistik viser, at efter en del markante udsving fra uge 15-24 har væksten i trafikken med store lastbiler og vogntog stabiliseret sig, så den enten er på niveau med eller kun lidt mindre end – og i uge 40-41 endda over – væksten i samme periode i 2019.

Samtidig har væksten i trafikken med store varebiler og lastbiler haft et markant comeback siden uge 31 og ligger i uge 40-41 også højere end sidste år.

Omvendt oplever den samlede vejtrafik og trafikken med person- og mindre varebiler fortsat en forholdsvis kraftig nedgang på i omegnen af 5-10 procent i forhold til samme tidspunkt i 2019, selvom nedgangen er reduceret ganske svagt siden lavpunktet i uge 13 under den omfattende nedlukning.

Brotrafikken tilbage på niveau
Samme mønster tegner sig, når man kigger på den øst-vestgående lastbiltrafik over de store broer på Storebælt og Øresund, som iflg. Sund & Bælt og Øresundsbron også tog et markant dyk i uge 15 og blev efterfulgt af markante udsving frem til uge 24, men herefter langsomt er kravlet tilbage mod et niveau på linje med det tilsvarende i 2019.

Det er især tilfældet for Storebæltsbroen, hvor de seneste tal viser, at den samlede lastbiltrafik er tilbage på niveauet fra samme tid i 2019 – de store udsving fra tidligere er nu væk. Dette afspejler udviklingen for de store lastbiler, hvis trafik siden uge 25 har stabiliseret sig på niveauet fra sidste år. Samtidig har væksten i trafikken for de små lastbiler, som ellers tidligere har været hårdt ramt, vist et stærkt comeback siden uge 29 og er i uge 40-41 vokset med mere end på samme tid i 2019. Også trafikken med de største lastbiler på over 20 meter har oplevet en stærk forbedring siden uge 37, og væksten er trods et dyk i uge 41 stadig godt over væksten fra 2019.

På Øresundsbroen har trafikken med lastbiler over 9 meter stabiliseret sig på et niveau, hvor den falder langt mindre og er meget mindre svingende end tidligere i forhold til samme tid i 2019. I uge 4142 sker der en lille forværring, som dog kan forklares med efterårsferiens komme. Det vigtige svenske marked for dansk eksport har haft en kraftigere udvikling i smitten, som kan forklare den lidt mere negative tendens end på Storebælt.

Usikre økonomiske udsigter
Usikkerheden er dog fortsat høj for den danske økonomi og dermed for vognmændenes aktivitet og vækstmuligheder, selvom forventningerne i takt med genåbningen af økonomien er blevet lidt mindre dystre end tilfældet var i foråret ved udbruddets begyndelse. Fx forventes dansk økonomi i de økonomiske vismænds seneste oktober-rapport at ville falde med 3,6 procent i år målt ved væksten i bruttonationalproduktet (BNP) for så i bedste fald at vokse med 3,8 procent i 2021. Det er på linje med fx Nationalbanken, Jyske Bank og Danske Bank og vil betyde, at genopretningen vil være fuldført allerede ved udgangen af 2021 – lidt hurtigere end i andre europæiske lande.

Vurderingen afhænger dog af, at der udvikles en effektiv vaccine inden for et års tid, så antallet af smittede ikke stiger markant, at myndighederne håndterer eventuelle udbrud bedre ved brug af målrettede tiltag, og at fortsatte restriktioner kun påvirker brancher med tæt kontakt mellem mange mennesker eller grænseoverskridende aktiviteter, så massive, landsdækkende nedlukninger undgås og forbruger- og erhvervstilliden ikke forværres markant.

Sker der en øget smittespredning eller trækker udviklingen af en vaccine ud, kan økonomien iflg. vismændene blive påvirket markant negativt pga. lavere og ændrede adfærdsmønstre for forbrug og investeringer og eventuelle større nedlukninger. I så fald ventes dansk økonomi at ville vokse 2,75 procentpoint mindre i 2020-2021 og BNP at være cirka tre procent lavere i 2022 end i hovedscenariet.

Den seneste udsigt til en anden bølge i smittespredningen både i Danmark og udlandet giver derfor anledning til panderynker. Omvendt medvirker frigivelsen af feriepengene til at holde økonomien oppe.

Uanset hvad indikerer den hidtidige udvikling vejgodstransportens store betydning for samfundets funktionsdygtighed, for det er nødvendigt, at varestrømmen i, til og fra og mellem landet, virksomhederne og forbrugerne glider uhindret, hvis samfundsøkonomien ikke skal gå helt i stå.

Læs historien i bladet

Læs historien på side 20-21 i DANSKE VOGNMÆND