Del

Covid-19: Anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods

Transporterhvervets organisationer har i samarbejde udarbejdet et sæt anbefalinger om forholdsregler ved modtagelse og afsendelse af gods. Dette for at undgå smittespredning af coronavirus.

Anbefalingerne kan downloades her