Del

Corona-krisen banker nu også på hos vognmændene

Mens vognmændene og deres chauffører knokler for at betjene de stadig fungerende samfundsfunktioner, er afmatningen i flere erhvervsaktiviteter så småt begyndt også at kunne mærkes i transporterhvervet.

DTL – Danske Vognmænd har i denne uge spurgt sine medlemmer om den aktuelle status for deres aktivitet, herunder antallet af ledige køretøjer, omfanget af hjemsendelse mv. af chauffører og om brug af kompensationsordningerne fra staten samt henstand på lån/leasingaftale og pause på forsikringer.

De fleste vognmandsvirksomheder oplever uændret aktivitet (53 pct.), mens 13 pct. melder mere travlhed, og hele 34 pct. melder om nedgang i aktiviteten.

Blandt de 34 pct. som melder om nedgang står 19 pct. af lastbilerne stille og hele 36 pct. af varebilerne. Omregnet til branchen som helhed skønnes det, at rundt regnet 6 pct. af lastbilerne står stille.

Foden i døren

Men billedet er blandet, set hen over virksomhederne, og afhænger af deres konkrete forhold, og hvilke typer af gods, de transporterer: Vognmænd, der oplever øget travlhed, kører blandt andet affaldstransport og maskintransport, mens de vognmandsvirksomheder, der melder om nedgang i aktiviteten blandt andet kører med dagligvarer og farligt gods. Blandt de, der kører med stykgods, byggeelementer og -materialer inkl. kranarbejde, grus, sten, sand, jord, cement og lignende findes både virksomheder med fremgang og med tilbagegang.

DTLs adm. direktør Erik Østergaard: - Nogle af køretøjerne har stået stille i forvejen pga. vinterpause, men for en marts/april måned lige op til påske vurderer vi, at der er tale om forholdsvis mange ledige køretøjer. Corona-krisen har så at sige fået foden i døren hos vognmændene. Det siger næsten sig selv, at nedlukningen af oplevelsesindustrien og en stigende afmatning inden for bygge og anlæg betyder, at mange vognmænd, der direkte eller indirekte betjener disse branchegrene, oplever ophobet kapacitet på køretøjerne. Det vil uden tvivl kunne mærkes kraftigere, jo længere vi kommer hen og med udsigten til en række helligdage, vurderer DTL – direktøren.

Få har valgt at låne chauffør

Omtrent halvdelen af virksomhederne, der oplever nedgang, holder fortsat fast på deres chauffører, mens den anden halvdel igen er opdelt i to lige store dele: En halvdel, hvor der enten ikke er ansatte, eller hvor der kan afspadseres, kontorpersonalet arbejder hjemme, eller der er sygdom.

Hos den anden halvdel fordeler chaufførsituationen sig nogenlunde ligeligt på, at chaufførerne er hjemsendt med løn, er på arbejdsdeling, er opsagt eller holder ferie. Men endnu har ganske få valgt at låne chauffører hos en anden vognmand – de fleste har valgt andre løsninger.

Vognmænd har holdt sig tilbage men kan snart trænge

En betydelig del af erhvervslivet har i disse dage dialoger med både kreditorer og myndigheder for at opretholde likviditeten. Det er tilsyneladende endnu ikke tilfældet hos vognmændene, men det kan ligge lige om hjørnet, at også transporterhvervet for alvor melder sig blandt de trængende.

Undersøgelsen viser nemlig, at i forhold til at bede om henstand og lån og leasingydelser blandt de 35 pct., der oplever nedgang i aktiviteten, har endnu kun 8 pct. bedt om henstand, mens 13 pct. påtænker at bede om henstand. I forhold til henstand på forsikring har meget få bedt om henstand og 17 pct. påtænker at bede om henstand. I forhold til at søge kompensation for selvstændige har også meget få søgt endnu, mens hele 58 pct. påtænker at gøre det. Tilsvarende påtænker 59 pct. at søge om kompensation for virksomhedens faste omkostninger.

Lad godstransport blive på danske hænder

Erik Østergaard har en appel til politikerne og transportkøberne: - Det er afgørende vigtigt, at den del af godstransporten, der kan holdes på danske hænder hos danske vognmænd og med danske chauffører, også bliver det. Selv om der kan være travlt hos visse dele af branchen, kan vi risikere at andre dele af branchen visner og dør bort, og det skaber igen vækstnedgang og mangel på arbejdspladser. Chauffører, der bliver overflødige i en type niche, kan med fordel bruges et andet sted, for danske chauffører er som helhed veluddannede og kvalificerede på en bred front. Hvis man begynder at basere sig på udenlandsk bistand lige nu, så varmer det kun kort tid.