Del

CO2-kvoter rammer transportsektoren

Klimaforandringerne skal tages alvorligt, og vi skal gøre, hvad vi kan for at reducere udledningen af drivhusgasser. Men uden at tabe hovedet på vejen. For spænder vi ben for den grønne omstilling af transportsektoren med endnu flere skatter og afgifter, kan det i sidste ende koste mange arbejdspladser og gøre det markant dyrere at være dansker, skriver MEP Søren Gade (V) i denne kommentar.

EU-Kommissionen er kommet med sit store klimaudspil ”Fit For 55”, som i al sin enkelthed går ud på, at vi skal reducere vores udledning af drivhusgasser med 55 procent i 2030. Nogle elementer i udspillet er som udgangspunkt ganske fornuftige, fx etableringen af en social klimafond til at hjælpe de mennesker og sektorer, som kommer allermest i klemme i den grønne omstilling. Men der er sandelig også andre dele i udspillet, hvor kæden for alvor hopper af.

Jeg har været i politik i mange år og har derfor fulgt klimadebatten længe. Jeg har tit set velmenende folk med gode intentioner få ført noget værre bavl igennem, der har en ødelæggende indvirkning på rigtige mennesker, der bestrider rigtige jobs. Og derfor er jeg gevaldigt bange for, at noget lignende kommer til at ske med nogle af forslagene i det her udspil. Dog håber jeg, at mine bange anelser bliver gjort til skamme.

Kvotesystem er dobbeltbeskatning af vognmændene
Som en del af pakken foreslås det, at vejtransporten også skal underlægges EU’s CO2-kvotesystem. Det vil helt banalt betyde højere transportomkostninger for vognmændene og højere priser for forbrugeren. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke allerede har høje afgifter på brændstof til transportsektoren. Derfor kan forslaget ikke tolkes som andet end en form for dobbeltbeskatning.

Jovist kan beskatning være et godt instrument til at få folk til at ændre adfærd. Men det kræver, at der er et reelt alternativ til at lægge vanerne om. Det er just ikke tilfældet. For det vil tage godt et årti at elektrificere den tunge transport. Så mens det bliver dyrere at være EU-borger, så kradser EU-systemet ekstra midler ind, uden at det har nogen positiv effekt på klimaet.

Og skulle jeg tage andre briller på for en stund, kunne CO2-kvoter muligvis forsvares – hvis altså de ekstra penge, som EU ville få gennem kvotesystemet, ubeskåret gik til forskning og udvikling af klimavenlige alternativer. Men har man brugt bare lidt tid i den politiske virkelighed, så ved man også, at det aldrig kommer til at ske.

For jeg tror ærligt, at mine politiske kollegaer nok skal finde noget andet at bruge pengene på, inden forsknings- og innovationsverdenen ser skyggen af nogle håndører.

Klimasituationen er alvorlig, og transportsektoren skal også gøre sin del for, at vi når i mål med reduktionerne i udledningen af drivhusgasser. Men vi må altså ikke glemme hverken sektoren selv eller forbrugerne i vores kamp for klimaet. Som fast medlem i transportudvalget i Europa-Parlamentet vil jeg kæmpe indædt for, at de frelstes gode intentioner ikke gør det afsindigt dyrt at være vognmand og forbruger i Danmark.

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 11, 2021