Del

Chaufførerne og vognmændene er pålagt et urimeligt ansvar for transportegnethed

Der har i den seneste tid være røre blandt mange af de chauffører, der transporterer dyr, fordi chaufførerne er utilfredse med, at de skal være ansvarlige for, at de dyr, som de afhenter hos landmændene, er egnede til transport. En gruppe af chauffører har truet med at nedlægge arbejdet fra på onsdag for at få fødevareministeren i tale. Formanden for DTL Dyr Leif Lund Knudsen og adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd Erik Østergaard udtaler i den forbindelse:

CPE

- For DTL står det klart, at der er bred enighed blandt alle repræsentanter for aktørerne i branchen i kæden fra landbrug og transportør til slagteri, om at ansvarsfordelingen for, om dyrene er egnede til transport, bør ændres. Det bør være landmanden, der i samråd med sin dyrlæge er ansvarlig for, at de dyr, der sendes fra stalden, er egnede til at blive transporteret. Som situationen er i dag, risikerer chauffører og vognmænd store bøder, hvis det fx viser sig, at dyrene har gamle skader, der er opstået hos landmanden længe inden transporten.

- Problemet med den urimelige ansvarsfordeling må løses professionelt ved forhandlingsbordet, og det har vognmændenes organisationer forsøgt i årevis. DTL vil appellere til, at den etablerede dialog om problemet forstærkes og bliver mere konstruktiv, og ikke erstattes af en overenskomststridig konflikt.

- Fra DTL’s side er vi aktive i sagen og mødes i november med socialdemokraternes dyrevelfærdsordfører Anders Kronborg på Christiansborg og med Europaparlamentsmedlem Niels Fuglsang hos en dyretransportør. I forbindelse med DTL-Dyrs generalforsamling i januar deltager Asger Christensen, der er Europaparlamentsmedlem for Venstre.

- Løsningen ligger i bund og grund i en ændring af den danske fortolkning af EU’s forordning om transport af dyr og en præcisering af ansvarsfordelingen i EU-forordningen. Det vil tage år at opnå en ændring af forordningen, og i mellemtiden, må vi finde en dansk model, som både fastholder dyrevelfærden og sikrer vognmænd og chauffører mod store bøder for forhold, som de ingen indflydelse har på.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til: 

Formand for DTL Dyr Leif Lund Knudsen, tlf. 40 96 83 80

Adm. direktør for DTL - Danske Vognmænd Erik Østergaard, tlf. 40 15 12 25