Del

Bortvist for privatbrug af tjenestebil på gule plader

Det kan være muligt at bortvise en medarbejder, hvis han bruger gulpladebilen privat. Det har en faglig voldgift netop afgjort.

Lad firmabilen stå, hvis du har private ærinder. Det er pointen i en sag, hvor en medarbejder blev bortvist for at have brugt firmaets gulpladebil privat. Virksomheden har nu fået medhold i, at bortvisningen var berettiget.

Henviste til nødsituation

Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat som sikkerhedsvagt. Efter afslutningen af en nattevagt forsøgte han adskillige gange forgæves at komme i telefonisk kontakt med sin kæreste. Da kæresten aftenen før havde givet udtryk for trykken for brystet og åndenød, valgte medarbejderen at køre direkte til kærestens bopæl i tjenestebilen. Undervejs blev tjenestebilen fotograferet i en automatisk fartkontrol, og en uge senere modtog virksomheden en fartbøde.

På baggrund af fartbøden undersøgte virksomheden tjenestebilens sporingssystem og fandt på den måde ud af, at medarbejderen havde brugt tjenestebilen til privat kørsel. Medarbejderen blev herefter bortvist med henvisning til virksomhedens regler for brug af tjenestebiler. Her fremgår det, at ”Det under ingen omstændigheder er tilladt medarbejderen at anvende virksomhedens tjenestebiler til privat kørsel. Dette strider mod såvel vores egne regler og retningslinjer som skattelovgivningen. Ligeledes er det ikke tilladt at ryge i tjenestebilerne. Brud på ovennævnte retningslinjer medfører øjeblikkeligt ophør af ansættelsesforholdet.”

Medarbejderen protesterede over bortvisningen og indrømmede under sagen, at han var klar over, at kørslen til kæresten ville være et brud på reglerne, men at han blev grebet af følelser over ikke at kunne komme i kontakt med hende, hvorfor han betragtede det som et nødstilfælde.

Afgørelsen

Dommeren lagde i sin afgørelse vægt på, at den omtalte kørsel var i strid med virksomhedens regler.

Dommeren fandt derudover ikke, at der forelå en nødsituation, som kunne begrunde kørslen. Derfor var bortvisningen berettiget. Dommeren lagde samtidig vægt på, at privat kørsel i tjenestebilerne kunne have store skattemæssige konsekvenser for virksomheden.

Dommeren bemærkede også, at medarbejderen i tiden op til bortvisningen havde modtaget påtaler for sin adfærd over for kunder og kolleger. Disse påtaler havde ikke afgørende betydning for, om bortvisningen var berettiget, da de ikke vedrørte brugen af tjenestebilen. Påtalerne måtte dog alligevel indgå i bedømmelsen af bortvisningen, da medarbejderen som følge af de tidligere påtaler burde have været særlig opmærksom på ikke at overtræde virksomhedens regler.

DTL-A: Det viser afgørelsen

Ifølge advokatfuldmægtig Páll Ólavur Scheel fra DTL’s arbejdergiverforening (DTL-A) viser afgørelsen, at det kan være berettiget at bortvise en medarbejder, der overtræder reglerne, selvom der ikke er givet en forudgående advarsel, hvis en virksomhed har en klar og tydeligt kommunikeret personalepolitik.

- Afgørelsen bekræfter også, at tidligere påtaler og advarsler, uanset om de har handlet om andre forhold, kan tillægges betydning i en bortvisningssag, som angår medarbejderens efterlevelse af virksomhedens interne retningslinjer, siger han.

Afgørelsen er dog konkret begrundet. Páll Ólavur Scheel opfordrer derfor medlemmerne til at søge rådgivning, inden der træffes beslutning om bortvisning af en medarbejder.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 2, 2023