Del

Begrænset lyst til generationsskifte

Rundspørge: Vognmændene bliver gamle i faget og ser tilsyneladende så lyst på fremtiden, at de fleste ikke overvejer at afhænde virksomheden, selv om skatte- og afgiftsindgreb lurer i horisonten.

Mere end hver tredje vognmand er i gang med eller i overvejel­ser om et generationsskifte el­ler salg af virksomheden, men næsten seks ud af ti vognmænd mener ikke, at det er aktuelt for dem på nuværende tidspunkt. Det viser en rundspørge foretaget af DTL blandt organisationens medlemmer.

75 procent af de adspurgte er ellers i alderen 50 år og opefter, og en tredjedel af besvarelserne stammer fra vognmænd, der har rundet de 60 år.

- Man kan håbe på, at det forholdsvist begrænsede antal medlemmer, der har fokus på salg og generationsskifte, enten skyldes tidens tendens til at blive langt længere på arbejdsmarkedet eller fordi, det simpelthen ikke anses for at være et problem at afhænde virksomheden, når den tid kommer, kommenterer økonom hos DTL, Morten Pernø.

Men det er formentlig mere sandsynligt, at vognmændene gennemgående ikke er helt klar over perspektiverne i salg eller et generationsskifte, og hvordan det i det hele taget skal håndteres. For hele 42 procent svarer ”ingen” eller ”ved ikke” på spørgsmålet om, hvilke muligheder man ser for salg/generationsskifte af vogn­mandsvirksomheden.

- Det er positivt, hvis svarene er udtryk for, at der er kommet mange unge ind i erhvervet, men det er der jo næppe med den aldersfordeling, vi ser blandt dem, der har svaret. Så der er derimod nok tale om, at der ikke er så meget fokus fra vognmændenes side på emnet, vurderer Morten Pernø.

Overdragelse af en virksomhed til enten den yngre generation i en ejerleder-fa­milie, overdragelse til virksomhedens medarbejdere eller ganske enkelt salg af virksomheden til anden side kan ellers erfaringsmæssigt være med til at sikre nu­værende ejeres pensionisttilværelse eller ligefrem være med til at gøre virksomhe­den mere konkurrencedygtig i markedet.

Læs mere om rundspørgens resultater i det nye nummer af DTL Magasinet