Del

BÆREDYGTIGT BRÆNDSTOF KAN GIVE HURTIGE RESULTATER

Der er udviklet masser af teknologi, der kan løse mange af udfordringerne, men så længe der ikke er truffet nogle afgørende politiske valg om fremtidens transportløsninger i Danmark, er det mere end svært for de enkelte vognmænd at vælge de optimale løsninger.

Der er lang vej igen.

- Der tales meget om delvis eller fuld elektrifice­ring af transportområdet, men der er lang vej igen. I mellemtiden er der masser af gode teknologier, der kan give markante reduktioner af CO2-udledninger­ne både på kort og mellemlangt sigt.

Det fastslår ingeniør Lars Overgaard, der gennem de seneste 12 år har været programleder og med i centerledelsen for Transport og Elektriske Systemer på Teknologisk Institut samt forskningskoordina­tor i Transportens Innovationsnetværk. Inden da var han gennem ere end 20 år beskæftiget med udvikling og produktion af busser hos bl.a. Neoplan, DAB og Scania.

Han henviser bl.a. til HVO, FAME, biogas og andre bæredygtige brændstoffer, der uden de store investeringer kan udbredes til transportsektoren. Også optimering af køretøjernes vægte og dimensio­ner vil kunne effektivisere transportarbejdet til gavn for klimaaftrykket.

Læs hele mere i det nye nummer af DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND