Del

Kontakt ansvarlig

Morten Pernø

Økonom

Asfalttransporten næsten halveret

Antallet af vognmandsvirksomheder, der udfører transport af asfalt og tjære, er faldet med næsten 40 procent over de seneste ti år. Det viser ny analyse fra DTL. Årsagen er i høj grad de faldende investeringer i infrastruktur.

Set over det seneste årti er antallet af danske vognmandsvirksomheder med transport af asfalt og tjære som transporttype faldet ganske betragteligt: Antallet af virksomheder er faldet med mere end en tredjedel fra 69 i 2011 til blot 42 i 2019 set over hele perioden. Målt fra 2013 er nedgangen endog på hele 42 procent. Det fremgår af en analyse, som DTL har udarbejdet.

Analysens resultat er en soleklar indikator for, at infrastrukturen ikke har fået de investeringer, som kræves, mener DTL - Danske Vognmænds erhvervspolitiske chef, Ove Holm:

- Det er tydeligt, at når andelen af virksomheder, som udfører den type af transport, er halveret fra 30 procent i 2011 til 14 procent i 2020, så taler vi om et presset segment af asfalt- og tjæretransportører. Det har selvfølgelig den virkning, at vognmændene mindsker deres fokus på lige netop den transporttype for i stedet at udvide deres virksomhedsaktiviteter ind på andre områder, hvor forretningsbetingelserne er mere tålelige, siger han, der mener, at tallene også viser noget mere generelt.

Vejene trænger til opmærksomhed
- Når den del af aktiviteten har oplevet så stort et fald, så vidner det selvfølgelig også om, at vores vejnet gennem en længere periode ikke har fået den opmærksomhed, som kræves. Der laves simpelthen mindre arbejde på vores vejnet. Mange steder vil man kunne nikke genkendende til, at kvaliteten af vejene er blevet for dårlig. Der er brug for flere investeringer i vores veje og infrastruktur, siger Ove Holm.

Her bekræftes han af en rundspørge blandt vognmændene, som DTL foretog i begyndelsen af året. Den viste, at to ud af tre vognmænd mener, at kommunerne bør prioritere udbedringen af de kommunale veje.

DTL - Danske Vognmænds beregninger, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik for investeringer i vejnettet, viser, at andelen af BNP for udgifterne til investeringer i de danske veje er faldet over de seneste ti år. I samme periode har andelen af BNP for udgifterne til drift og vedligeholdelse af vejene været omtrent uændret, dog med et dyk midtvejs.

Analysen viser, at det særligt er efter 2015, at investeringerne er faldet, og at de samlede investeringer er faldet med 3,2 milliarder kroner siden 2011. Fortsætter udviklingen, som analysen lægger til grund, frem mod 2025, er der tale om fald på yderligere 750 millioner kroner, hvis der vel at mærke ikke afsættes flere midler til vejinvesteringerne.

Velkommen infrastrukturplan
Analysen viser også, at kommunernes investeringer er faldet, dog i mindre grad end for Vejdirektoratets vedkommende, idet de er faldet med tre procent fra 2011 til 2021 og siden toppen i 2015 med 11 procent frem til 2021. I 2025 forventes de at være faldet med 13 procent i 2025 i forhold til 2011, mens de kommunale anlægs- og driftsinvesteringer forventes at være faldet med hhv. 24 og to procent i 2025.

- Asfalt- og tjæretransportørernes virke er helt åbenlyst blevet udsat for et alvorligt pres i takt med, at anlægsinvesteringerne som helhed har udvist en faldende tendens. Der er derfor slet ingen tvivl om, at vi som branche har høje forventninger til infrastrukturforhandlingerne, siger Ove Holm, der mener, at regeringens ”Danmark Fremad - Infrastrukturplan 2035” falder derfor på et tørt sted.

DTL-analysen er en del af DTL - Danske Vognmænds årlige konjunkturundersøgelser, som du kan læse mere om herunder i Konjunkturnyt.

Læs mere: Konjunkturnyt

læs historien i dtl-magasinet danske vognmænd nr. 6-7, 2021