Del

Arbejdstidsforslag renset for de værste ulemper

Til maj begynder myndighederne at kontrollere, at arbejdstidsreglerne bliver overholdt i transportbranchen. De værste torne ser imidlertid ud til at være fjernet fra lovforslaget, mener DTL.

En revideret godskørselslov forventes at træde i kraft den 21. maj, hvorefter transportbranchen vil blive udsat for kontrol af arbejdstidsreglerne.

Ifølge lovforslaget, som i flere omgange har været til høring hos organisationerne, betyder den reviderede lov bl.a., at kontrol af arbejdstiden fremover udføres af politiet og Færdselsstyrelsen, hvor den før blev kontrolleret af arbejdsmarkedets parter, samt Færdselsstyrelsen i forhold til de selvkørende vognmænd. Kontrollen skal udføres risikobaseret og målrettes de virksomheder, som i løbende eller alvorlig grad har overtrådt kørehviletidsreglerne.

Politiet skal kontrollere pauser i forbindelse med vejkontrollen, hvorimod Færdselsstyrelsen skal kontrollere maksimal og ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde. Betingelsen for at blive udtaget til kontrol sker på baggrund af kontrol af kørehviletidsreglerne.

Ifølge forslaget vil overtrædelser koste bøder til chaufføren på henholdsvis 1.000 og 3.000 kroner for alvorlig samt meget alvorlig overtrædelse, samt dobbelt op til vognmanden, dvs. 2.000 og 6.000 kroner.

Kritiske røster har indvendt, at loven vil betyde, at en vognmand risikerer at blive straffet for den samme arbejdstidsforseelse op til tre gange. Først fordi arbejdstidsreglerne er brudt, dernæst hvis kørehviletidsreglerne er overtrådt, og endelig hvis chauffører rejser krav om godtgørelse via fagforeningen for brud på overenskomsten.

Men ifølge underdirektør i DTL Frank Davidsen arbejder brancheorganisationerne anført af Dansk Arbejdsgiverforening på at eliminere muligheden for at rejse fagretligt krav, hvis vognmanden overtræder overenskomstens arbejdstidsregler.

- Så vi håber på, at man kan nøjes med at betale bøder for overtrædelser af arbejdstidsreglerne og køre-hviletidsovertrædelser, men undgå en sag om godtgørelse, siger han til DANSKE VOGNMÆND.

- Det ser også ud til, at kontrollen af arbejdstid kun bliver gennemført overfor vognmænd, som også gentagne gange overtræder kørehviletiden, siger han og fortsætter:

- Det ligger generelt branchen meget på sinde, at Grundloven iagttages. I første omgang var der lagt op til, at myndighederne uhindret kunne få adgang til en virksomhed for at kontrollere arbejdstid, men det er der også blevet gjort op med. Nu bliver det som med kørehviletidskontrol, hvor myndighederne kan forlange arbejdstidsregistreringer udleveret, og hvis virksomheden ikke gør det, så kan der falde en bøde for hver dag, som mangler. Denne type overtrædelse defineres til ”meget alvorlig overtrædelse” og vil således koste dyrt i bøder, hvis vognmanden ikke sørger for at registrere arbejdstiden eller vil udlevere registreringerne til kontrol.

Frank Davidsen anbefaler, at chauffører og vognmænd, hvis det overhovedet er muligt, fremover registrerer arbejdstiden i tachografen.

- Det er ikke et krav, men det er samtidigt forudsætningen for, at man kan anvende arbejdstidsmodulet i TachoOnline, siger han, der vurderer, at den endelige lov bliver til at leve med.

- Det er jo ikke nyt, at man skal overholde arbejdstidsreglerne, som hidtil har kostet arbejdsgivere dyrt i godtgørelser. Samtidigt er det kun de værste kørehviletidssyndere, som også bliver gjort til genstand for kontrol af arbejdstiden. Men vi vil naturligvis holde øje med, at kontrolregimet ikke tager overhånd, lover Frank Davidsen.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 2, 2022