Del

Alvorlig tvivl om vejafgift i 2025

Transportministeriet kan ikke give svar på branchehenvendelse vedrørende kontroltrykket og håndhævelsen af vejafgiften. Det sår ifølge DTL alvorlig tvivl om kontrol og hånd­ hævelse af vejafgiften fra 1. januar 2025.

DTL råber nu vagt i gevær om, hvorvidt myndighederne overhovedet er i stand til at opkræve vejafgift fra 1. januar 2025 og i så fald, hvordan det kommer til at foregå. 

- I mere end seks måneder har vi efterspurgt svar fra henholdsvis transportministeren, justitsministeren og skatteministeren vedrørende den konkrete kontrol og håndhævelse, som skal sikre, at udenlandske køretøjer ikke unddrager sig opkrævning, og at danske vognmænds konkurrencevilkår dermed forringes. Når vi ikke kan få et klart svar, begynder det i min verden at ligne to mulige scenarier: Enten bliver ikrafttrædelsen af vejafgiften den 1. januar 2025 udsat, eller også kommer vejafgiften de facto kun til at gælde for danske vognmænd og vognmænd fra et begrænset antal lande, og det er selvfølgelig helt uholdbart, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard. 

Transportministeriet: Vi afsøger muligheder 

Erik Østergaards opsigtsvækkende budskab kommer efter, at Transportministeriet i marts meddelte, at det tager længere tid end forventet at besvare en samlet branchehenvendelse fra bl.a. DTL, som i mere end seks måneder har efterspurgt svar vedrørende kontroltryk og håndhævelse af vejafgiften fra 1. januar 2025. 

I henvendelsen fra september 2023 udtrykker DTL sammen med brancheorganisationerne Dansk Erhverv, Danske Speditører, DI Transport og ITD bekymring for, at “det vedtagne kontroltryk og inddrivelsesmodel ikke er tilstrækkeligt til at sikre lige konkurrencevilkår og mindske risikoen for snyd.” 

Transportministeriet oplyser som svar blot, at departement er ved at afsøge forskellige muligheder for at styrke kontrol, håndhævelse og inddrivelsen med vejafgiften for lastbiler. 

Vil have mere kontant kontrol 

Indtil videre står det dog klart, at kontrol og håndhævelse af vejafgiften vil være digital og udføres af Sund & Bælt. Politiet vil kun blive inddraget i sager med bevismæssige spørgsmål, og som “ikke er ukomplicerede”, som det hedder i et svar fra justitsminister Peter Hummelgaard til MF Niels Flemming Hansen (K) i Folketingets Skatteudvalg i marts. 

Og det svar formilder ikke DTL-direktøren. 

- Vi har fra dag ét efterlyst en langt mere kontant kontrol som i fx Tyskland, hvor myndighederne har fysiske enheder udstationeret og patruljer på vejene, som kan udskrive straksbøder og forhindre, at snyderne blot kører videre. Indtil videre står det til troende, at den hjemlige model ikke indeholder fysisk kontrol eller mærkbare sanktioner, og det inviterer alt andet lige til, at især udenlandske transportører kan undslå sig betaling, sådan som vi har set med de ubetalte parkeringsafgifter og miljøzonebøder, siger han. 

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 3, 2024