Del

Afviser hyppigere prisregulering: Regler er regler

Vognmand Bjørn Filtenborg ønsker en hyppigere prisregulering i sin aftale med Morsø Kommune på grund af de voldsomme prisstigninger på bl.a. diesel. Men kommunen afviser. Vi skal følge reglerne, siger de.

- Jeg synes, det er småligt, at de skal have kørt renovation, og så skal jeg betale dieselolien.

Sådan siger vognmand Bjørn Filtenborg fra Nykøbing Mors om udsigten til betragtelige økonomiske tab, endnu før chaufførerne har tømt en eneste container i forbindelse med den aftale om at køre dagrenovation for Morsø Kommune fra 1. januar 2023, som han indgik sidste år.

Situationen er nemlig den, at aftalen blev indgået, før prisen på brændstof skød dramatisk i vejret, og den voldsomme inflation bed sig fast. Tilbage i andet kvartal 2021, da Filtenborg bød på dagrenovationskørslen i kommunen, lå dieselprisen på 8,50 kr. pr. liter. I starten af oktober 2022 nærmede prisen sig 14 kroner, viser DTL’s oversigt over prisudviklingen på diesel (se grafen med prisudviklingen på modstående side).

- Vi har ikke haft en jordisk chance for at forudse det. Vi har givet en pris ud fra de forudsætninger, som eksisterede dengang, siger Bjørn Filtenborg, som sender syv renovationsbiler ud for at samle affald i Morsø Kommune fra nytår. De syv biler bruger knap 9.000 liter dieselolie på en måned.

Først prisregulering efter et år

Bjørn Filtenborg bruger Danmarks Statistiks indeks for dagrenovation, som er standard i hans aftaler med kunderne, herunder Morsø Kommune, og som regulerer hans pris.

- Indekset er i lang tid steget med et par procent om året, så normalt lægger vi bare et par procent oveni, og så plejer det at passe, fortæller han om aftalen med Morsø Kommune.

Men stigningen fra andet kvartal 2021 til andet kvartal 2022 har været på hele 7,3 procent, bl.a. på grund af brændstofpriserne. Og hvad værre er: Bjørn Filtenborg får først sin pris reguleret den 1. januar 2024. Han skal altså i et år selv betale differencen.

- Kunne jeg så bare få dækket omkostningen på diesel, så ville det være fint, siger han.

Han har henvendt sig til Morsø Kommune for at forhøre sig om muligheden for at få en hyppigere regulering af prisen på dagrenovationskørslen, fx kvartalsvist. Han har ikke modtaget svar, men er ikke optimistisk omkring udfaldet.

- Det er noget, de får stukket i hovedet fra baglandet, siger han, der har mistanke om, man fra centralt hold advarer kommunerne mod et genforhandle aftaler med fx vognmænd.

Kommune: Vi kan ikke gøre det, bare fordi vi synes, det er synd

DANSKE VOGNMÆND har derfor ringet til Arne Kirk, som er direktør for Teknik og Miljø i Morsø Kommune. Han forklarer, at kommunen ikke har mulighed for at genforhandle aftaler med leverandører som fx vognmænd.

- Der findes både nationale og EU-regler på området, herunder om støtte til private virksomheder. For at sikre os, at der ikke foregår ulovlig støtte til virksomheder, må vi holde os til reglerne for kontrakter. Vi kan jo ikke ændre i en kontrakt, fordi vi synes, at det er synd for vognmanden, siger han med henvisning til, at hyppigheden i reguleringen ligger fast i aftalen.

Han medgiver dog, at der i særlige tilfælde kan være grundlag for at genforhandle en aftale, herunder netop hyppigheden for prisregulering.

- I tilfælde af ekstraordinære prisstigninger kan vi forhandle tillæg. I øjeblikket har vi ikke taget stilling til, om der er tale om ekstraordinære prisstigninger. Konkret skal man kigge på brændstofprisens udvikling og vurdere, om den er meget forskellig fra udviklingen på andre priser, siger han.

Ikke rimeligt

Arne Kirk kan godt se, det kan virke som en besnærende tanke, at kommunen kan spekulere i at lade en vognmand bære merudgiften til brændstof i en periode som i Bjørn Filtenborgs tilfælde, men han

understreger, at det udelukkende handler om at overholde reglerne. Han afviser også, at der skulle ligge en politisk masterplan fra centralt hold eller direktiver fra fx Kommunernes Landsforening bag Morsø Kommunes afvisning af at ændre på indholdet i aftalen.

- Vi bliver rådgivet af kommunens egne jurister og rådfører os bl.a. også med NT (Nordjyllands Trafikselskab, red.), som er ejet af de nordjyske kommuner. De har også en vis erfaring, dog på persontransportområdet, siger han.

Hjemme i vognmandsvirksomheden i Nykøbing er Bjørn Filtenborg mere resigneret end overrasket, da han hører den kommunale tilbagemelding.

- Nej, det overrasker mig ikke. Men jeg synes ikke, det er rimeligt, at de melder hus forbi, siger han.

PRISUDVIKLINGEN PÅ DIESEL APRIL 2021 TIL OKTOBER 2022

 

 

 

Prisen på diesel (eks. moms men inkl. afgifter) steg fra 8,63 kroner i april 2021 til 13,75 kroner i oktober 2022.

Kilde: Circle K.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8, 2022