Del

Afgifterne kommer!

Som branche må vi naturligvis insistere på, at de klima-tiltag, der rammer transportsektoren, har den ønskede effekt og er fair og proportionale, skriver direktør Erik Østergaard i lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND.

Vejafgifter og CO2-afgifter. Disse to typer afgifter ligger lige nu og rumsterer som centrale elementer i regeringens arsenal af tiltag, der skal nedbringe CO2-udslippet i Danmark.

Ambitionen om at nedbringe Danmarks CO2-aftryk kan man kun bifalde. At transportsektoren også må bidrage og være en del af løsningerne er åbenlyst. Så vidt, så godt.

MEN: Vi må som branche naturligvis insistere på, at de tiltag, der så rammer transportsektoren, faktisk har den ønskede effekt. Og de skal selvfølgelig være fair og proportionale.

En hurtig gennemgang af de initiativer, som regeringen har fremhævet som sine overvejelser, viser desværre, at det langt fra forholder sig sådan.

Modellen for vejafgifter betyder, at lastbilerne i Danmark vil blive beskattet med yderligere to milliarder kroner om året. Der forsvinder cirka en milliard kroner i såkaldt ”tilbageløb” på grund af nedgang i økonomisk aktivitet og statens indtægt er på andre skatter og afgifter samt til at inddrive og administrere ordningen. Man behøver derfor blot den lille tabel for at forstå, at der så kun er en milliard tilbage. De penge skal være med til at sikre, at flere personbiler bliver el-biler. Det er omfordeling fra godstransporterhvervet til privatbilismen. Af flere grunde forekommer det hverken fair eller fremmende for formålene.

CO2-gevinsten vurderes nemlig til at være mindre end beskeden. For en bagatel af en CO2-reduktion svækker man dansk erhvervsliv. Regningen? Ja, vognmændene har jo kun ét sted at sende den hen: Til kunderne.

Det andet aspekt er selvfølgelig, at politikerne ikke tør binde an med privatbilismen, el-biler eller ej. Frygten for vælgerhavets vrede er for stor. I praksis vil det tage adskillige år at omlægge den danske bilpark til el-biler. Langt de fleste el-biler har lange leveringstider. Ikke at bruge relativt nye biler helt op giver desuden en stor samlet miljø- og klimabelastning.

Dét bør enhver regering naturligvis have med i sine samlede vurderinger.

DTL har siddet med i regeringens klimapartnerskab, og vi var i den forbindelse med til at udvikle en stribe forslag til regeringen. Forslag som rettede sig mod reel, positiv klimaeffekt, som også vil hjælpe på trængslen, og som ikke kaster rundt med regningerne for den omstilling, som Danmark naturligvis også skal undergå i de kommende år. Det er i skrivende stund ikke klart om de mange forslag og anbefalinger, vi som en del af klimapartnerskabet var med til at pege på, ender med at komme i spil. Jeg håber det, men de foreløbige meldinger stiller mig tvivlende.

DTL kommer naturligvis til at følge det hele tæt, og vi vil insistere på, at de løsninger der findes, skal tjene formålet og altså have en reel CO2-effekt. Vi vil insistere på, at vi som samfund deles om regningen og ikke blot tørrer den af på et enkelt erhverv. At plukke vognmændene for to milliarder kroner ekstra for at kunne bruge en milliard på el-biler uden at opnå en nævneværdig CO2-reduktion på lastbilerne er ganske enkelt meningsløst.

Læs lederen i bladet

Læs Erik Østergaards leder på side 3 i DANSKE VOGNMÆND