Del

Affaldsvognmænd udfordret af klimaplan og myndigheder

Klimaplanen for affaldssektoren, der kom i 2020, og den grønne omstilling har sat et præg på affaldslovgivningen og erhvervsudøvelsen i Danmark, der udfordrer de private vognmænd og affaldsindsamleres vilkår. Det var tydeligt på årets generalforsamling i specialforeningen Danaffald, hvor formand Lars Sørensen satte fingeren på flere punkter, som kræver løbende årvågenhed og samarbejdsvilje fra foreningen.

Klimadebatten og grøn omstilling hænger ikke altid logisk sammen, og det offentlige er bestemt ikke altid foregangsmand på det grønne område, fastslog formand Lars Sørensen på foreningens generalforsamling i Jyderup tirsdag.

”Der siges mange flotte ord, men når det kommer til stykket, kan kommunerne være meget tilbageholdne med at tage imod de tilbud om grøn transport, som vores medlemsvirksomheder tilbyder.” Det måtte formanden tørt konstatere om det kommunale system, der gennem tiderne har været de private affaldstransportørers store udfordring.

Klimaplanen for affaldssektoren, der blev lanceret af Folketinget i 2020, har desuden betydet både muligheder og yderligere udfordringer for Danaffalds medlemmer. Planen tager fx et opgør med kommunernes anvisningsret til forbrændingsegnet affald, og vognmændene kan fra 2025 selv bestemme, hvor affaldets skal køres hen. ”Det er vel ikke utænkeligt, at vognmænd og indsamlere kommer til at opleve en mere serviceminded forbrændingssektor,” bemærkede Lars Sørensen.

Kommuner er ikke undtaget fra køre- og hviletidsregler

Danaffald har gennem nogle år også fulgt med i kommunernes nye mulighed for at tilbyde indsamlingsordninger til virksomheder, hvis affaldsproduktion i art og mængde er husholdningslignende. Men kommunerne holder på kunderne: ”Mange virksomheder beliggende i byområder med blandede ejendomme med boliger og erhverv er fortsat under kommunale indsamlingsordninger. Det er en sag, vi vil tage op i Danaffalds bestyrelse i det kommende år,” lovede formanden, der pointerede, at kommunerne i øvrigt ikke er undtaget fra køre- og hviletidsreglerne, når det gælder indsamling af erhvervsaffald.

Og så er der Miljøstyrelsen, som Danaffald løbende samarbejder med - men også krydser klinger med: Formanden pegede på, at nogen i styrelsen har den holdning, at affaldsindsamlerne er forpligtet til at sikre, at affaldet er korrekt sorteret ved aflevering på forbrændingsanlægget ”Jeg vil sætte spørgsmålstegn ved, om det er indsamlernes opgave at sikre, at affaldskunderne sorterer korrekt, og om vi skal indtage en rolle som ”politibetjent” i forhold til vores kunder,” sagde Lars Sørensen.

Ved valget til Danaffalds bestyrelse indtrådte direktør Jonas Schmidt fra City Container A/S Farum, som nyt medlem, mens bestyrelsen i øvrigt fortsætter uændret. Bestyrelsen konstituerede sig herefter med direktør Lars Sørensen fra Johs. Sørensen & Sønner Aarhus A/S som formand.