Del

Advokat: Kom med din sag i god tid

Kontakt os, inden du betaler en bøde - en advokattime kan være givet godt ud. Sådan lyder rådet fra DTL’s nye samarbejdspartnere, advokaterne Anja Velbæk Mouridsen og Camilla Meding fra AVM Advokater ApS.

Rettidig omhu. Det bør vognmænd udvise, hvis de er på vej til at komme i politiets eller andre myndigheders klemme. 

DTL’s nye samarbejdspartner, advokat Anja Velbæk Mouridsen, indehaver af AVM Advokater ApS, anbefaler, at man søger juridisk hjælp, hvis man er det mindste i tvivl om, hvorvidt politiet eller anklagemyndigheden har ret, eller at bøden er for stor.    

- Jo tidligere vi bliver koblet på, jo bedre mulighed har vi for at føre sagen med bedst muligt resultat. Det vil ofte ske via korrespondance med anklagemyndigheden, inden sagen når for retten. Vi ved nogenlunde, hvordan sådan en sag vil ende, derfor vil det ofte give bedst resultat at tale sig til rette med anklagemyndigheden, inden sagen går i retten, fortæller hun. ikke sjældent vil vi kunne opnå en reduktion af bøden.   

Dyrt at føre sager for retten
Dette fordi det koster dyrt at føre sager ved retten.  

- Der går nemt ti advokattimer mere på til brug for forberedelse til retten. Timer der bliver brugt på korrespondance med politiet og retten. Dertil kommer forberedelse til hovedforhandlingen herunder afhøring af vidner og proceduren, der skal forberedes.  Det tager tid alt sammen og koster dermed penge, siger hun. 

Når advokaterne søger at afslutte sagerne udenom retten, trækker de på den erfaring, de har fra tidligere og lignende sager. Advokat Camilla Meding, som er ansat hos AVM Advokater ApS, har en fortid i anklagemyndigheden, hvor hun arbejdede med tungvognssager. 

- Vi gør, hvad vi kan for at tale os til rette med anklagemyndigheden ved at anvende gode juridiske argumenter, der taler for at afgøre sagen uden rettens medvirken. Fx kan vi med vores erfaring hurtigt gennemskue, hvilken bøde vognmanden med størst sandsynlighed vil blive idømt, hvis sagen kommer for retten. Når vi forelægger dette for anklagemyndigheden med gode juridiske argumenter, er anklagemyndigheden ikke sjældent enig, og så giver det jo ikke mening for nogen at slås i retten, hvis alle på forhånd er enige i resultatet. Det skal man have en vis erfaring for at kunne forudse. Hvis det lykkes at få sagen afsluttet uden om retten, kan vi spare medlemmerne rigtigt mange penge i sagsomkostninger, siger hun. 

Henvend dig med det samme
Men skal det lykkes, kan det ikke nytte at vente med at kontakte advokaterne til lige op til retssagen. 

- Vognmanden skal ringe, så snart han er sigtet, og ikke lige inden han skal i retten. Vi kan gøre meget mere, hvis vi bliver kontaktet i god tid. Har anklagemyndigheden først brugt tid på at forberede sagen, er de sværere at tale ned. Og så risikerer sagen at komme for retten med hvad, det indebærer af flere advokattimer og retssagsomkostninger, siger Anja Velbæk Mouridsen.  

Nogle gange er det dog nødvendigt at føre sagen for retten. Det kan være, fordi parterne ikke kan blive enige med anklagemyndigheden om straffen, eller fordi AVM Advokater mener, der skal ske frifindelse. Det nye advokatfirma er allerede i gang med at opbygge en track record i den forbindelse.  

- For nyligt var vi i retten i en sag om overtrædelse af køre- og hviletidsbestemmelserne, nærmere bestemt hvor der var sket en fejlbetjening af tachografen. Her lykkedes det at få sat bøden ned fra 23.000 til 5.000 kroner, fortæller Anja Velbæk Mouridsen. 

Advokaterne bokser ikke kun med politi og anklagemyndighed. Også Færdselsstyrelsen har erfaringer med de to. 

- På det seneste har vi haft sager, hvor ventetiden på at få vognmandstilladelser og godkendelser til at generhverve kørekort fra Færdselsstyrelsen har været helt urimelig lang. Det lykkes nogle gange at fremme sagsbehandlingen af en tilladelse, især hvis der er tale om fejl i sagsbehandlingen. Succesraten er fifty-fifty. Det koster tid og salær. Vi vurderer altid, hvordan vi bedst skaber værdi for vognmanden. I nogle tilfælde er vores vurdering derfor, at det bedst kan betale sig, at vognmanden selv henvender sig til Færdselsstyrelsen, og så vender tilbage til os, hvis der ikke sker noget inden for rimelig tid, siger Anja Velbæk Mouridsen.  

Advokaterne Anja Velbæk Mouridsen og Camilla Meding kan kontaktes på tlf.  23 98 20 12.

Om DTL’s nye samarbejdspartner

Anja Velbæk Mouridsen har tidligere været ansat i Færdselsstyrelsen samt været fuldmægtig hos advokat Jacob Forman.

Nu har hun startet sit eget landsdækkende advokatfirma med speciale i den tunge vejtransport.

Senest har hun ansat advokat Camilla Meding. Hun har en fortid i anklagemyndigheden og har arbejdet med tungvognssager siden 2010. 

De to kan blandt andet være behjælpelige i straffesagerne, hvor der er sket overtrædelse af lovgivningen, fx godskørselsloven, dyrevelfærdsloven, køre-hviletidsreglerne osv. Og rådgive i forbindelse med mangler ved køb af køretøjer.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2022