Del

9 skarpe til transportordførere

Flere penge til kampagner mod højresvingsulykker. Det er der bred enighed om blandt syv transportordførere i Folketinget. DTL Magasinet har i anledning af det kommende folketingsvalg spurgt ordførerne om deres holdning til ni af DTL’s politiske mærkesager

Ud over højresvingsulykkerne er der også bred opbakning til ideen om at oprette et særligt vejpoliti à la BAG i Tyskland. Det samme gælder spørgsmålet om, hvorvidt de vil arbejde for at bekæmpe social dumping og unfair konkurrence. Kun Liberal Alliance melder pas til det spørgsmål.

Ordførerne er indbyrdes uenige om især to spørgsmål. Dels om de vil arbejde for en grøn afgiftsreform, der gør det mere attraktivt at køre på klimavenlige brændsler. Dels spørgsmålet om, hvorvidt PostNord skal holde sig til brevene og undlade at ekspandere til nye områder såsom transport af stykgods osv.

Tjek hvad ordførerne mener her