Del

2024 bliver ikke mindre arbejdskrævende

Vi fortsætter med at forsøge at få klimaløsningerne på transportområdet til at lande, så det fortsat kan betale sig at være dansk vognmand, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i lederen i det seneste nummer af DANSKE VOGNMÆND.

2023 har været et dramatisk år i transportbranchen. 

Året var ikke mange uger gammelt, før vognmænd, chauffører og lastbiler fyldte foran Christiansborg i en historisk protestaktion mod regeringens forslag til vejafgift. DTL var i lighed med de øvrige transportorganisationer ikke blandt arrangørerne, men vi kiggede forbi for at hilse på både medlemmer og presse. 

Samtidig lå vi vandrette for at formå politikerne til at ombestemme sig og erstatte vejafgiften med en langt mere effektiv CO2-afgift på diesel og benzin. Og for at formidle vognmændenes bekymringer videre til politikerne – opsamlet på fyraftensmøder og medlemsmøder landet over. 

Det lykkedes desværre ikke at få vejafgiften taget af bordet. Og nu ser det så ud til, at der kommer en forhøjelse af dieselafgiften oveni vejafgiften. Vi har i den forbindelse en forventning om, at afgiftsstigningen bliver kompenseret i vejafgiften. 

Det betyder så, at vi i DTL ikke bliver arbejdsløse foreløbigt. Der skal fortsat transporteres varer rundt i landet og ud af landet. En stor del kommer til at ske på lastbiler. Vi fortsætter med at forsøge at få klimaløsningerne på transportområdet til at lande, så det fortsat kan betale sig at være dansk vognmand. 

Vi har været dybt involveret i at sikre, at nye vægt- og dimensionskrav på de tunge køretøjer spiller sammen både klimamæssigt og ikke mindst forretningsmæssigt. Det ser vi forhåbentlig resultatet af til næste år, hvor de nye dimensioner kommer til at gælde. Et meget stort hængeparti er stadig det åbenlyse behov for øget totalvægt på syv-akslede vogntog. 

En hage på det er EU-Kommissionens planer om at begrænse vogntogsvægten i hele EU til 40-44 tons. Det arbejder vi sammen med vores nordiske venner i NLA koncentreret på at få ændret, så det fortsat bliver muligt at køre med fx 56-60 tons vogntog mellem de nordiske lande, som vi har gjort i mange år.  

Vi samarbejder også med bilproducenter, elselskaber og kollegerne i branchen om at finde yderligere løsninger, der kan afbøde vejafgifter såvel som CO2-afgifter. 

Vi regner på rentabiliteten ved at skifte til elektriske lastbiler og har påpeget igen og igen, at prisen på dem skal ned, hvis det skal kunne betale sig at skifte fra diesel. Og brugbarheden skal op, og spildtiden til opladning skal ned.  

Vi problematiserer udrulningen af ladeinfrastrukturen, som er en forudsætning for, at vognmændene kan skifte fra diesel til el. 

2024 bliver nok mindre dramatisk. Men ikke mindre arbejdskrævende for os i DTL. 

Vi vil fortsætte med at udfordre politikerne, så den grønne omstilling bliver netop en omstilling og ikke et mareridt for vognmændene. 

Provenuet fra nye og forhøjede afgifter bør som udgangspunkt føres tilbage til erhvervet i form af tilskudsordninger til køb af elektriske lastbiler og ikke mindst tilskud til opsætning af den meget dyre ladeinfrastruktur, som mange af DTL’s medlemmer vil blive nødt til at stille op hjemme i virksomhederne. Dertil ønsker vi en plan for udrulningen af ladeinfrastrukturen – og ikke bare den langs motorvejene, så vi ved, hvordan og i hvilken takt vi skal planlægge skiftet fra diesel til el. 

Glædelig jul og godt nytår! 

Læs lederen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 9, 2023