Del

16 transportorganisationer kræver aftale om mobilitetspakke

16 europæiske transportorganisationer, der repræsenterer mere end 65.000 medlemsvirksomheder, kræver, at forhandlingsparterne bag ved EU's mobilitetspakke nu endelig får indgået en aftale.

Kravet kommer to og et halvt år efter Kommissionens fremsatte forslag og efter tre trilogmøder mellem Europa-Parlamentet, Ministerrådet og Europa-Kommissionen. Møderne har sigtet på en færdiggørelse af dele af mobilitetspakken om cabotage, kørsel og hviletid samt udstationering af arbejdere.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af de 16 organisationer i fællesskab. Organisationerne tæller udover NLA og de tre skandinaviske organisationer bl.a. det franske FNTR, det tyske BGL samt organisationer fra Østrig, Irland, Tjekkiet og Holland.

- EU's indre marked for vejtransport har hurtigt brug for nye og harmoniserede regler for at imødekomme dagens udfordringer og krav, lyder det i pressemeddelelsen, der fortsætter: - Kludetæppet af regler skal have en ende. Det er fremtiden for den europæiske vejtransportindustri, der står på spil i de næste 10 år fremover, fastslår de 16 organisationer.

Videre hedder det i pressemeddelelsen:

- På trods af forskellige synspunkter på visse emner inden for mobilitetspakken, synes en aftale at være meget nært forestående, herunder også løsninger omkring tilrettelæggelse af kørsel og hviletid, returnering af lastbil samt cabotage. Organisationerne efterlyser derfor den klarhed og ensartethed i EU-lovgivningen, som mobilitetspakken kan bane vejen for.

- Sektoren har givet vigtige indrømmelser i løbet af forhandlingerne og kræver til gengæld at se det endelige resultat. Vejtransportsektoren vil ikke kunne forstå en fiasko på dette tidspunkt og forventer fleksibilitet fra alle aktører under trilogen med henblik på at gøre mobilitetspakken til en succes, slutter pressemeddelelsen.

Pressemeddelelsen kan ses her.