Del

10 klimaindspark fra vognmændene

DTL Magasinet: DTL foreslår, at der skal gives statstilskud til klimavenlige lastbiler, og at klimavenlig brændstof skal være til at få fat på. Sådan lyder to af organisationens ti anbefalinger, der tilsammen skal lette udslippet af CO2 fra den tunge vejgodstransport

Godstransporten skal bidrage med mindre CO2-udslip og mindske sin negative ind­virkning på klimaet. Det ønsker DTL, der derfor har udarbejdet ti anbefalinger til politikerne, som kan gøre det muligt for godstransporterhvervet at agere klima­venligt.

- De ti bud er ikke noget quick fix. Men hver for sig og tilsammen vil de kunne bidrage grundlæggende til en omlægning af godstransporten, som vi kender den og dermed få transportområdet til bedre at kunne bidrage til de globale ambitioner om CO2-reduktion og grøn omstilling. Ikke alle initiativer fremmer klimaet lige godt. Så vi kan lige så godt gøre det rigtigt første gang, siger DTL’s adm. direktør Erik Østergaard.

Læs de 10 anbefalinger her