Organisation

DTL er en landsdækkende organisation, som består af 28 lokal- og specialforeninger, fire regionskontorer, et kommercielt selskab, et EU-kontor i Bruxelles og et hovedkontor i København.

DTL's ledelse. Fra venstre: Adm. direktør Erik Østergaard, Jens H. Petersen, næstfmd. Ole Bang Jensen, Lars V. Andersen, Winnie Grant, Kristian Skov Petersen, fmd. Martin Danielsen, Henrik Jørgensen, Poul Jørgensen, Per Rasmussen. Foto: Per Daugaard

Lokalforeninger

DTLs lokalforeninger varierer i størrelse, men er alle et forum for både det faglige og sociale netværk. Det er op til hver enkelt forening, hvor ofte man mødes og hvad der er på dagsordenen.

Regioner

DTLs lokalforeninger er tilsluttet 4 regioner: Region Øst, Region Syd, Region Midt/Nord og Region Hovedstaden. Herudover har DTL Region Special, som samler DTLs Specialforeninger og enkeltvirksomheder.

Servicekontorer

DTLs lokale servicekontorer er medlemmernes primære indgang til dagligdagens praktiske spørgsmål. Kontorerne ligger i Viborg, Vejle og Roskilde.

Tungvognsspecialisten

Tungsvognsspecialisten (TVS) er DTLs kommercielle selskab, som både servicerer DTLs medlemmer til rabatpriser og øvrige kunder til markedspriser. TVS står for salg af produkter, eksempelvis Tacho Online.

Nordic Logistics Association

Nordic Logistics Association (NLA) er DTLs repræsentation i Bruxelles. Faktisk er det et nordisk kontor, der ejes i fællesskab brancheforeningerne i Sverige, Danmark og Norge – mens Finland er med som associeret medlem. NLA påvirker de Europæiske beslutningstagere på vegne af over 20.000 nordiske vognmænd.

DTLs hovedkontor

DTLs hovedkontoret er det administrative centrum og ligger på Grønningen 17, tæt på Østerport i København. Her ligger erhvervspolitisk afdeling, som udvikler DTLs politiske sager. Her ligger kommunikationsafdelingen, som varetager pressekontakt og hjemmesiden. Og her ligger administration, som står for økonomien.

DTLs arbejdsgiverforening

DTL har sin egen arbejdsgiverorganisation, DTL-A, som har 700 medlemmer. DTL-A rådgiver sine medlemmer om arbejdsretlige og juridiske spørgsmål. For eksempel om overenskomsten.

DTL er desuden medlem af Dansk Erhverv.