Arbejdsgiver

DTL har en arbejdsgiverforening for transportbranchen.

Foto: Per Daugaard

Rådgivning

Som medlem af DTLs arbejdsgiverforening får du rådgivning om alt inden for ansættelsesforhold, overenskomster, arbejdsmiljø og uddannelse. Det kan fx være om dine ansattes sygdom,

Hotline

Ring til Dansk Erhvervs Hotline. Her sidder jurister klar til at svare på dine spørgsmål.
Ring 33 74 60 00.

ferie, ansættelseskontrakter, opsigelse samt rådgivning om overenskomstens bestemmelser. Når du er medlem af DTLs arbejdsgiverforening ringer du til din lokale konsulent eller til vores specialiserede jurister og advokater. Det er dækket af dit kontingent til arbejdsgiverforeningen.

Ansættelses- og fagretlige sager

DTLs arbejdsgiverforening fører også ansættelses- og fagretlige sager for sine medlemmer. Sagerne føres i forhold til myndigheder og i det fagretlige samt det civilretlige system – helt til Højesteret hvis nødvendigt. Medlemmer af arbejdsgiverforeningen får løbende information om relevante arbejdsgiveremner. Hver uge udsender Dansk Erhverv nyhedsmailen Kort Nyt.

Overenskomster

Vi har konkurrencedygtige overenskomster på alle relevante områder for transportbranchen. Vores overenskomster indeholder bl.a. en feriekortordning. Ordningen indebærer, at du ikke skal indbetale feriegodtgørelse løbende til FerieKonto, men kan vente med at betale dine ansattes feriegodtgørelse, når ferien holdes. Det giver en stor værdi for dig, at du kan beholde pengene i virksomheden. 

Sådan bliver du medlem af DTLs arbejdsgiverforening

Prisen for at blive medlem 
Kontingentet består af to dele. Lønsumsdelen som er 0,27 % af lønsummen samt et grundkontingent på 1.092 kr. Lønsumsdelen er som minimum 2.935 kr. per år. 
Engangs indmeldelsesgebyr: 0,1 % af lønsummen.

Kontakt:

Uddannelsesfonde: indbetalinger og tilskud

Klik her hvis du vil vide mere om:

  • Dine indbetalinger til fonde inden for uddannelsesområdet.
  • Kurser/uddannelse med tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden.

DA-Barsel

Som medlem af DTLs arbejdsgiverforening bliver du omfattet af DA-Barsel, der har konkurrencedygtige bidrags- og refusionssatser.

GPS til kontrol af medarbejderne 

Medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening har modtaget et brev om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bruger GPS og andre elektroniske kontrolsystemer i køretøjerne til kontrol af medarbejderne. Læs brevet her

Organisation