Nyheder

Som opfølgning på brevet til den norske regering i foråret om cabotagestop vedtog den norske vognmandsorganisation NLF i weekenden på organisationens landsmøde en officiel udtalelse om ulovlig cabotage.

Dansk Transport og Logistik deltager i Folkemødet på Bornholm. Lørdag klokken 13.00-15.00 får publikum, transportpolitikere, meningsdannere, journalister og andet godtfolk lejlighed til at køre præcisionskørsel med meterlange fjernstyrede lastbiler.

DTL arbejder i øjeblikket sammen med Dansk Erhverv på et kursusprogram for efteråret 2012, der vil blive tilbudt såvel DTL-medlemmer som ikke-medlemmer fra september måned.

Med et flertal på 62 mod 42 stemmer vedtog Folketinget i dag en ændring af godskørselsloven, der indebærer, at der oprettes et såkaldt overenskomstnævn bestående af 5 medlemmer – 4 udpeget af arbejdsmarkedets parter og en formand udpeget af Arbejdsretten.

DTLs adm. direktør ser frem til arbejdet i den Trængselskommisson, der nu er nedsat af regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Erik Østergaard har sæde i udvalget på vegne af Dansk Erhverv.

Først råbte Danmark, Norge og Sverige i forening vagt i gevær om udfordringen fra systematisk cabotage. I weekenden sluttede Finlands organisation SKAL sig officielt til kritikken med følgende slutning på den årlige generalforsamlings resolution:

Stadig flere udenlandske lastbiler med dansk ejerskab krydser grænsen. Det viser en ny grænsetælling, som også viser, at hele 42 procent af trafikken fra Østeuropa nu er danskejet.