Nyheder

Den forsøgsordning med modulvogntog, som Forbundstrafikministeriet i Berlin havde sat i søen i januar 2012, står ved magt i den form, som den var fastlagt i en forbundsbekendtgørelse om vejnettet og betingelser for deltagelse i forsøget i øvrigt.

EUs transportministerråd er nu blevet enige om en fælles tilgang til revision af den digitale fartskriver – tachografen – der betyder en styrkelse af betjeningen og kontrollen af apparatet i fremtiden.

DTL er blevet hyret af Næstved Kommune til at undervise fire af kommunens vognmænd i energirigtig kørsel samt rådgive virksomhederne i brug af energibesparende tiltag til lastbilerne.

Vognmænd på Fyn og i Jylland har, ligesom de sjællandske, mulighed for at blive medlem af en DTL-lokalforening uden at skulle betale indskud. Tilbuddet til interesserede medlemmer gælder i resten af 2012.

Som opfølgning på brevet til den norske regering i foråret om cabotagestop vedtog den norske vognmandsorganisation NLF i weekenden på organisationens landsmøde en officiel udtalelse om ulovlig cabotage.

Dansk Transport og Logistik deltager i Folkemødet på Bornholm. Lørdag klokken 13.00-15.00 får publikum, transportpolitikere, meningsdannere, journalister og andet godtfolk lejlighed til at køre præcisionskørsel med meterlange fjernstyrede lastbiler.

DTL arbejder i øjeblikket sammen med Dansk Erhverv på et kursusprogram for efteråret 2012, der vil blive tilbudt såvel DTL-medlemmer som ikke-medlemmer fra september måned.

Med et flertal på 62 mod 42 stemmer vedtog Folketinget i dag en ændring af godskørselsloven, der indebærer, at der oprettes et såkaldt overenskomstnævn bestående af 5 medlemmer – 4 udpeget af arbejdsmarkedets parter og en formand udpeget af Arbejdsretten.