Nyheder

I en netop indgået finanslovsaftale mellem regeringen og Enhedslisten om styrkelse af indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel er der afsat yderligere 7,5 mio. kr. til kontrol af cabotagekørsel – ud over de 10 mio. kr, som er bevilliget til politiet i 2013.

ITD har i dag i en pressemeddelelse endnu engang udtrykt et tilsyneladende påtrængende behov for samling af branchen. I den anledning genudsendes hermed DTLs udmelding fra marts måned i år om samme emne. DTLs holdning er den samme i dag:

31. oktober 2012

NLA: Der må handles nu

Vejtransport er i en nedadgående prisspiral, som nogen forsøger at løse ved at finde arbejdskraft med lavere lønninger eller ringere sociale vilkår, eller sågar ved at snyde med køre- hviletid, overlæs osv.

29. oktober 2012

Ren tilståelsessag af ITD

Vi er i dag vidner til ITDs fejring af regeringens embedsmandsrapport om social dumping og samtidig vidner til, at ITD læser rapporten, som en vis herre læser Biblen.