Nyheder

I morgen, lørdag 4. august, ruller Danmarks største trafiksikkerhedskampagne "Trafiksikkerhed i Øjenhøjde" ind på det store område ved Egeskov Slot på Fyn, hvor der også holdes den årlige Falck-dag.

Dag for dag øges presset på det svenske politi, der siden sidste uge har stoppet vogntog og modulvogntog over 40 tons ved grænsen.

Som konsekvens af en dom fra Sveriges Højesteret har det svenske politi i midten af denne uge begyndt at stille krav om, at lastbiler i international trafik opfylder kravet om maksimal vægt på 40 tons.

Der er i dag fredag 27. juli desværre ingen telefonforbindelse til DTL på hovednummeret 7015 9500. Brug derfor direkte telefonnumre til DTLs medarbejdere eller benyt Hotline 3030 3553.

I tilknytning til den intense dialog mellem folketingsmedlemmer og ministre om rækkevidden, fortolkningen og konsekvenserne af begrebet cabotagekørsel er spørgsmålet om kombineret transport ved anvendelse af flere transportformer også kommet på dagsordenen.

På et møde i Trafikstyrelsen i foråret påtog DTL sig at facilitere et uformelt temamøde for relevante praktikere med særlig interesse i højresvingsulykker.

De seneste tal fra Danmarks Statistik for godstransporten med jernbane i 1. kvartal 2012, som DTL har analyseret, viser, at godstransporten med jernbane nu tydeligt kan mærke den seneste tids økonomiske tilbageslag.

Når DTLs medlemmer i Region Øst kommer på den anden side af sommerferien, kan de se frem til meget mere medlemsservice. DTL har nemlig hertil ansat den 40 årige Jesper Ilsø som ny konsulent med udgangspunkt fra kontoret i Rønnede.