Nyheder

En af DTLs mærkesager – de mange registre, som danske vognmandsvirksomheder skal stå i for at kunne udøve deres daglige gerning – er blevet løftet ind i regeringens Virksomhedsforum via Dansk Erhverv.

I går blæste DTL til kamp mod en kommende kørselsafgift: Formand for Thy Vognmandsforening Egon Sørensen, Hanstholm, advarede i sin egenskab af formand for Beskæftigelsesrådet i Nordjylland beskæftigelsesministeren og skatteministeren imod konsekvenserne af afgiften i regionen.

En af DTLs mærkesager for 2013 er nu i fuld gang, nemlig kampen mod de 2,8 milliarder kroners afgift på at fragte varer i lastbil i Danmark.

09. januar 2013

Kom og se girafferne

Det første kvartal i 2013 bliver en tid, hvor medlemmerne får rig lejlighed til at mødes med DTL – og få både oplysning og mulighed for at komme til orde.

De seneste konjunkturtal fra Danmarks Statistik viser, at et markant flertal af transportvirksomhederne fortsat oplever en faldende omsætning i de seneste 3 måneder sammenlignet med de foregående 3 måneder, mens væsentligt flere har oplevet en faldende beskæftigelse, målt over samme periode.

Hele 88 procent af DTLs medlemmer læser DTL Magasinet, og 69 procent er tilfredse eller meget tilfredse med indholdet, mens kun 1 procent er delvist eller helt utilfredse.

For at forbedre trafiksikkerheden er EUs transportministre er blevet enige om et forslag om at stramme op på reglerne for, hvordan medlemslandenes myndigheder kontrollerer køretøjerne.