Nyheder

Når de seneste tal fra Danmarks Statistik skal afkodes for at finde temperaturen i transporterhvervet for øjeblikket, er der ingen tvivl i sindet hos DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm.

Da Rigspolitiets tungvognssektion på et møde i Trafikstyrelsen den 10. september om bekæmpelse af ulovlig cabotagekørsel fremlagde de tørre tal for resultaterne af cabotagekontrollerne siden foråret, kunne tallene for udenforstående godt fremstå som de rene bagateller.

DTL følger op på aktiviteterne fra Transport Øst i sidste weekend og stiller op på den store transport familiedag Truck Amok i Padborg lørdag den 15. september.

”Jeg var mandag på besøg i kabinettet hos transportkommissær Siim Kalls, og her fra efterlyser man engagement fra den norske regering og de nordiske regeringer. Kommissionen hører kun fra os i branchen.”

”Det er mit klare indtryk fra gårsdagens drøftelse, at Kommissionen ikke blot har smidt papirerne fra sig og bare kigger på en fuld liberalisering i 2014.

EU-Kommissionen fastholder den fortolkning, som transportkommissæren hidtil er kommet med om totalvægt og grænsekrydsning – og det betyder, at det fortsat er tilladt for modulvogntog at krydse grænserne mellem to medlemsstater, hvis de ellers er enige om det.