Nyheder

09. januar 2013

Kom og se girafferne

Det første kvartal i 2013 bliver en tid, hvor medlemmerne får rig lejlighed til at mødes med DTL – og få både oplysning og mulighed for at komme til orde.

De seneste konjunkturtal fra Danmarks Statistik viser, at et markant flertal af transportvirksomhederne fortsat oplever en faldende omsætning i de seneste 3 måneder sammenlignet med de foregående 3 måneder, mens væsentligt flere har oplevet en faldende beskæftigelse, målt over samme periode.

Hele 88 procent af DTLs medlemmer læser DTL Magasinet, og 69 procent er tilfredse eller meget tilfredse med indholdet, mens kun 1 procent er delvist eller helt utilfredse.

For at forbedre trafiksikkerheden er EUs transportministre er blevet enige om et forslag om at stramme op på reglerne for, hvordan medlemslandenes myndigheder kontrollerer køretøjerne.

Transportminister Henrik Dam Kristensen fastholder gratisprincippet for toiletterne på både ubemandede og bemandede rastepladser.

De europæiske transportarbejdere i ETF går nu sammen med den internationale repræsentant for vognmændene – IRU – og udtrykker ønsket om, at ændringer i EU-reglerne om adgang til transporterhvervet skal følges af harmoniseringstiltag på særligt områderne for kontrol og håndhævelse samt det sociale og afgiftsmæssige område.