Nyheder

Den samlede transportaftale, der nu er indgået mellem regeringen og Folketingets partier bortset fra Enhedslisten, og omfatter initiativer for i alt 3,5 mia. kr. vil gavne transporterhvervets produktivitet. Det vurderer DTL. Den endelige aftale følger op på hovedaftalen om etableringen af en ny Storstrømsbro.

Norges regering har fremsat et lovforslag i det norske Storting, der muliggør, at alle køretøjer – uanset nationalitet – over 3500 kg kan kræves udstyret med en elektronisk betalingsanordning til brug for bompengebetaling på det norske vejnet. En såkaldt bompengebrik.

Holland er vågnet op til den barske virkelighed på transportmarkedet. Fra at være den førende transportnation i Europa mærker hollandske transportører nu de kolde vinde fra øst og konsekvenserne af en ulige konkurrence på hjemmemarkedet gennem misbrug af cabotagereglerne.

Ni EU lande er nu enige om, at der ikke her og nu bør tages yderligere skridt i retning af at åbne op for cabotagekørslen i EU. Udgangspunktet for enigheden mellem de gamle og de nye EU-lande er ganske vist forskellig. Men signalet til Kommissionen er entydigt: Ro på!

I kølvandet på stormødet i weekenden har ITD fundet det nødvendigt at sende et signal om, at de skam også er bekymrede for cabotage.

AE-rådet leverer på forsiden af Jyllands-Posten i dag beregninger, der viser, at det koster det danske samfund ca. en kvart million kroner hver gang en dansk arbejdsplads udkonkurreres.