Nyheder

03. september 2012

Bedre klima er ikke kompliceret

Man behøver ikke en miljøcertificering eller et forkromet energiledelsessystem for at gøre noget og opnå positive resultater både for miljøet og bundlinjen.

Regeringens udspil til finanslov for 2013 har meget lidt at byde på for transportens verden. DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm finder det bekymrende, at der er en entydig vigende tendens i budgettet for Transportministeriet – både overordnet set og på ministeriets forskellige underområder, som især omfatter infrastrukturen.

24. august 2012

DTL kursuskatalog på gaden

DTL er nu udkommet med sit kursuskatalog for efteråret 2012. Der vil være tale om en blanding af fyraftensmøder og egentlige kurser, der afholdes i skumringstimerne og først på aftenen.

Ifølge DTLs søsterorganisation Svenska Åkeriföretag skulle der nu foreligge en endelig udgave af en ny trafikbekendtgørelse, der bringer de oprindelige muligheder for at anvende vægtgrænser over 40 ton på svenske veje i international kørsel.

Transportminister Henrik Dam Kristensen vil bede Vejtransportrådet om at vurdere fordele og ulemper ved en tilladelsesordning for varebiler. Det fremgår af et netop modtaget brev fra ministeren til DTL og 3F.