Nyheder

Hele 88 procent af DTLs medlemmer læser DTL Magasinet, og 69 procent er tilfredse eller meget tilfredse med indholdet, mens kun 1 procent er delvist eller helt utilfredse.

For at forbedre trafiksikkerheden er EUs transportministre er blevet enige om et forslag om at stramme op på reglerne for, hvordan medlemslandenes myndigheder kontrollerer køretøjerne.

Transportminister Henrik Dam Kristensen fastholder gratisprincippet for toiletterne på både ubemandede og bemandede rastepladser.

De europæiske transportarbejdere i ETF går nu sammen med den internationale repræsentant for vognmændene – IRU – og udtrykker ønsket om, at ændringer i EU-reglerne om adgang til transporterhvervet skal følges af harmoniseringstiltag på særligt områderne for kontrol og håndhævelse samt det sociale og afgiftsmæssige område.

Hvis kommunerne begyndte at klassificere alle nye veje, og samtidig opsamle klassifikationer på de veje, der spørges på, når der ansøges om særtransporttilladelse hos myndighederne, så vil der på forholdsvis kort tid blive en god dækning af de veje, der forbinder de mest aktive adresser og statsvejnettet.

Cabotagesituationen i EU er blevet den sag, der nu har samlet de nordiske vognmænd i den førende nordiske organisation for transport NLA og de franske vognmænd i den førende franske organisation FNTR.