Nyheder

Forlydender i pressen lader vide, at den danske kandidat til konkurrencekommissærposten, Margrethe Vestager, allerede nu kort efter sin afgang fra den danske regering lufter tvivl om, hvorvidt danske foranstaltninger mod social dumping er gået for langt.

Den kommende transportkommissær, Maroš Šefčovič, var tirsdag aften til eksamen i Europa Parlamentet. Gennem en tre timer lang høring svarede Maroš Šefčovič glimrende for sig, og påpegede blandt andet, at cabotage-regelsættet har spillet fallit.

En dom afsagt af EU-domstolen i maj i år gavner trafiksikkerheden i EU, da den vil tvinge blandt andre Danmark til at foretage grænseoverskridende udveksling af oplysninger om færdselslovsovertrædelser.

Det står skidt til med engagementet hos myndighederne på vognmandsområdet – skal man tro en netop udgivet rapport fra EU-Kommissionen, der må give anledning til røde ører i flere EU-lande.

Så er der fokus på vognmandserhvervet igen. Og ikke af den gode slags. TV2 afslørede angiveligt i aftes, for åben skærm, en sønderjysk vognmand der har givet instrukser til chaufførerne i virksomhedens udenlandsk registrerede lastbiler om at anvende magneter hvis der var problemer med køre- hviletiden.

Den samfundsøkonomiske analyse, som Transportministeriet har fået lavet sammen med Sund & Bælt, gør det for alvor synligt, at det danske samfund vinder på en forbindelse, der ellers gennem flere år nu har været udskældt som en pengemaskine og malkeko til anden infrastruktur og lader Fyn i stikken på grund af de høje takster.

På et møde i København i denne uge med bestyrelsen for Nordic Logistics Association blev den internationale vognmandsorganisation IRU’s generalsekretær Umberto de Pretto præsenteret for de udfordringer, nordisk vejtransport står over for i dagligdagen.

Den danske regering har været meget klar og kontant i sin tilbagemelding til EU-Kommissionen på beskyldningerne om, at man ikke her i landet spiller med på cabotagereglerne i EU-forordningen.