Del

Kørsel til og fra Ukraine: Køre- og hviletidsregler lempes frem til 3. april

Der bliver nu indført midlertidige undtagelser på køre- og hviletidsområdet for kørsel til og fra Ukraine for at sikre, at også danske chauffører kan levere nødhjælp mv.

Køre-hviletidsreglerne lempes nu i en periode frem til 3. april på kørsel til og fra Ukraine.

Det sker på baggrund af krigen i landet, hvor danske chauffører ligesom chauffører fra mange andre lande hjælper med at fragte vital hjælp til nødstedte ukrainerne, der mangler basale fornødenheder pga. den russiske invasion af landet.

Det meddeler Færdselsstyrelsen.

Konkret er der tale om følgende undtagelser, som gælder fra den 5. marts:

  • Den maksimale daglige køretid øges fra ni til 11 timer.

  • Den maksimale ugentlige køretid øges fra 56 til 60 timer.

  • Den maksimale køretid per to fortløbende uger øges fra 90 til 96 timer.

  • Den maksimale køretid inden en pause øges fra 4,5 til 5,5 time.

  • Der gives tilladelse til, at hvil foregår i køretøjet.

Fakta om nødhjælp

De udmeldte undtagelser omhandler kommerciel transport af nødhjælp til Ukraine.

Ikke-kommerciel transport af nødhjælp til Ukraine er helt undtaget for at skulle følge køre- og hviletidsbestemmelserne.

Ved ”nødhjælp” forstås hjælp, der ydes i en akut nødsituation som f.eks. naturkatastrofer, hungersnød eller krigs- og konfliktsituationer. Ved ”ikke-kommerciel transport af nødhjælp” forstås transport, der udføres uden vederlag for transporten, og hvor det gods, der transporteres, skal fordeles til nødlidende mennesker, som befinder sig i en nødsituation, der kan være opstået som følge af krig, hungersnød og lignende.

Hvis en transportvirksomhed udfører kørsel med nødhjælp til nødlidende for en nødhjælpsorganisation og modtager betaling for transporten, vil kørslen være omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Udfører transportvirksomheden transporten uden nogen form for vederlag som et bidrag til hjælpearbejdet, vil transporten være undtaget fra køre- og hviletidsbestemmelserne.

Kilde: Færdselsstyrelsen