Del

Vognmænd også ramt af minkkrisen

Vognmænd også ramt af minkkrisen

Nedlukningen af minkavlen har ramt vognmændene hårdt. Nogle stopper helt som vognmænd, andre fyrer medarbejdere og prøver at sælge udstyr for at overleve krisen.

DTL anslår, at nedlukningen kommer til at koste vognmændene mindst 200 millioner kroner årligt i mistet kørsel.

------------------------

14. december 2020

Medarbejdere opsagt. Udstyr sat til salg. Det er nogle af konsekvenserne for vognmændene af regeringens nedlukning af minkavlen i Danmark. Det fremgår af en rundspørge, som DANSKE VOGNMÆND har fore­taget blandt 61 vognmænd, der alle i et eller andet omfang har kørt for minkavlerne.

9 af de 61 svarer i rundspørgen, at de enten allerede har opsagt medarbejdere eller planlægger at gøre det som følge af den mistede kørsel for minkavlerne. 13 planlægger at sælge nu overflødigt materiel eller har allerede gjort det.

Mister for 200 millioner kørsel
Ifølge et overslag, som DTL ­ Danske Vognmænd har foretaget på baggrund af data fra bl.a. Landbrug & Fødevarer og DTL’s egen rundspørge, betyder lukningen af minkavlen i Danmark, at vognmændene går glip af minimum 200 millioner kroner i tabt omsætning om året.

- Det tal er vigtigt, når vi forhåbentligt snart skal tale kompensation til minkavlens følgeerhverv. Som rundspørgen viser, har nogle vognmænd næsten udelukkende kørt for minkavlerne  blandt  andet med milliondyrt materiel, som kun kan bruges i den funktion. De bør da kompenseres for tabene som følge af minkavlens afskaffelse, siger Ove Holm, erhvervspolitisk chef i DTL.

Stopper som vognmand

For vognmand Ole Kristensen fra Tarp ved Esbjerg betyder nedlukningen af minkavlen farvel til vognmandserhvervet. Han har kørt for Sydvestjysk Pelsdyrfoder i 34 år, heraf de 26 som selvstændig vognmand. Men nu er Sydvestjysk Pelsdyrfoder lukket. Og Ole Kristensen står tilbage med en bil til godt en million kroner, som ikke rigtigt egner sig til anden kørsel.

- Jeg skal ud og være lønmodtager igen. Siden 14. november har vi ikke haft noget at køre med. Heldig­ vis hænger jeg ikke på tanktraileren, den er fabrikkens, men jeg står tilbage med en lastbil, som ikke er fleksibel nok til, at jeg kan bruge den ude på markedet, siger han, der håber, at regeringen kommer med en eller anden form for kompensation for hans tab.

- Men jeg tror ikke på det. Da lukningen blev meldt ud, lovede de guld og grønne skove. Siden har der været tavshed, siger Ole Kristensen.

Ole Kristensens kørsel for minkbranchen har været sæsonbetonet. I fem måneder af året er der så travlt, at der har været to mand pr. bil. Ole Kristensens makker har derfor også mistet arbejde med lukningen af minkavlen. Med lukningen mister han omsætning på 1 ½ million kroner til næste år. Så det ender med, at bilen bliver sat til salg, og Ole Kristensen vil prøve at skaffe sig almindeligt lønmodtagerarbejde.

Men jeg tror ikke på det. Da lukningen blev meldt ud, lovede de guld og grønne skove. Siden har der været tavshed.

- Jeg skal ikke ud og trække for DSV eller bytte bil. Så jeg skal ud og søge job, siger han, der netop er fyldt 60 år.

Går glip af for 200.000 om året
Vognmand Finn Petry Pedersen fra Ålbæk ved Skagen er en anden af DTL’s medlemmer, som blev ramt af nedlukningen af minkavlen i Danmark.

- Jeg er alene om butikken og mister vel 200.000 kroner plus moms om året, fordi jeg ikke længere kan køre for minkavlerne, fortæller han, der på et normalt år har kørt 15­20 læs levende mink fra Sønderjylland til avlerne i Nordjylland.

- Derudover har der været mange andre opgaver for avlerne fx at køre halm til og fra og køre møg væk. Det er jo så også slut. Nu er der så oprydningskørslen tilbage, men det er en éngangsforestil­ling, siger Finn Petry Pedersen.

To forhold har været et plaster på såret for Finn Petry. For det første var minkavlen forud for lukningen i november på et historisk lavpunkt i Danmark, og det samme har kørslen for dem været. Mange avlere var presset til det yderste på økonomien. For det andet boomer sommerhusbyggeriet i det nordjyske.

Derudover har der været mange andre opgaver for avlerne fx at køre halm til og fra og køre møg væk. Det er jo så også slut. Nu er der så oprydningskørslen tilbage, men det er en éngangsforestil­ling.

Et boom, som Finn Petry Pedersen nyder godt af:

- Jeg har revet fem sommerhuse ned bare i år. Der er sket helt vildt meget, når det gælder sommerhusbyggeriet. De kan ikke nå at bygge husene, før de er solgt. Det har reddet mit år. Jeg skal nok overleve, det er jeg ikke i tvivl om, siger han.

Slap for at afskedige
Vognmand Lars Søndergaard fra Aale Vognmandsforretning i Tørring har kørt i rutefart med råvarer til minkfoderfabrikkerne.

- I august kørte vi med tre biler med råvarer til minkfoderfabrikkerne. Fra oktober kunne vi begynde at mærke en forskel. Og så sluttede det fra den ene dag til den anden. Vi har været heldige og har ikke måttet afskedige nogen, fordi en chauffør sagde op, siger han.

Forretningen, der har ni biler og otte chauffører, står ikke til at tabe noget særligt i år. Men fordi minkdelen af forretningen er væk, mister Lars Søndergaard for op mod to millioner i omsætning næste år. Nu skal han have undersøgt, om der er muligheder for kompensation for tabet.

I august kørte vi med tre biler med råvarer til minkfoderfabrikkerne. Fra oktober kunne vi begynde at mærke en forskel. Og så sluttede det fra den ene dag til den anden. Vi har været heldige og har ikke måttet afskedige nogen, fordi en chauffør sagde op.

Lars Søndergaard brænder ikke inde med ubrugeligt materiel. Påhængsvognene, som transporterede råvarer til minkfoderfabrikkerne, kan bruges til anden transport.

- Jeg skal nok finde på noget at bruge dem til. Vi har ændret lidt på kørslen og flyttet bilerne over på distributionsdelen. Her har vi nemlig ikke mærket nogen nedgang. Tværtimod havde vi lidt for meget kørsel før minknedlukningen, og vi måtte hyre andre vognmænd ind. Det slipper vi for nu. Det var heldigt, at jeg havde bilerne, så var det bare om at komme afsted.

REDAKTION

Tekst: Niels Møller Madsen

Foto: Finn Bjerremand

Tilrettelæggelse: Thomas Rumph

LÆS HISTORIEN I BLADET

Læs om, hvordan minkkrisen har påvirket vognmændene i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND, nr. 11, 2020