Del

Ventetider, der koster

Ventetider, der koster

De lange ventetider på vognmandstilladelser, køreprøver osv. hos Færdselsstyrelsen koster dyrt hos vognmændene, viser vores rundspørge.

-------------------------------------------------

29. august 2022

Ekstrem lang ventetid på telefonen og så et svar om, at der var lang behandlingstid. Ingen konkret tilbagemelding. Jeg fik intet svar på min skriftlige henvendelse. Jeg har sendt tre afsted som blot blev ignoreret.

Du er nummer 41 i køen.

Sådan lyder telefonbeskeden, da DANSKE VOGNMÆND i august prøver at komme igennem til Færdselsstyrelsen i Ribe. Inden den nedslående besked har en mandlig stemme formanet om, at man holder en ordentlig tone, når man kommer igennem:

”Der er mange, der har brug for vores hjælp. Lad os derfor begge bidrage til den gode samtale ved at tale ordentligt. Vi ser frem til at hjælpe dig.”

De er vældig flinke ved omstillingen og henviser sig til stor byrde og for lidt folk, men man kan aldrig komme til at snakke med de folk, der har noget med sagen at gøre

En rundspørge om ventetiderne, som DANSKE VOGNMÆND har foretaget blandt DTL’s medlemmer, giver da også et godt bud på, hvorfor styrelsen har set sig nødsaget til at understrege, at man holder den gode tone. For ventetider på den forkerte side af syv uger for at få en vognmandstilladelse eller komme til køreprøve osv. er mere reglen end undtagelsen. Og konsekvenserne i nogle vognmandsforretninger er store:

Én har således måttet opsige sin lærling, fordi lærlingen ikke kunne komme til køreprøve. En anden har mistet kunder, fordi vognmandstilladelsen lader vente på sig. For andre igen er selve virksomhedens eksistens på spil. Listen over kedelige konsekvenser af ventetiderne hos Færdselsstyrelsen er lang.

Om du ringer eller skriver en mail til dem, er slutresultatet det samme. Hvis de svarer - HVIS - så er det et standardsvar: Vi kan desværre ikke svare på den enkelte sag. Jamen til hvad nytte er i der så for? FRUSTRERENDE!!

 

Forstår frustrerede vognmænd
I DTL ser erhvervspolitisk chef Ove Holm alvorligt på de lange ventetider.

- Det har efterhånden stået på i lang tid, uden vi for alvor har set en positiv udvikling. Jeg forstår godt de frustrerede vognmænd, der må se biler holde stille, mens andre løber med kunderne, fordi Færdselsstyrelsen har en uacceptabel lang sagsbehandlingstid. Vi er i løbende dialog med Færdselstyrelsen om ventetiderne, men de er indtil videre ikke kommet med troværdige bud på, hvordan ventetiderne kommer ned. Og det er ikke godt nok, siger han.

- Godt nok fremlagde styrelsen i maj nogle tal, som tyder på, at ventetiderne rykker sig en smule i nedad- gående retning. Men det er slet ikke nok, og det viser rundspørgen da også. Er det personale, der mangler, må ministeren træde til og skaffe de nødvendige ressourcer, siger han.

Færdselsstyrelsen oplyser, at de har modtaget sagen, men endnu ikke behandlet denne. Dette efter tre måneder. De forventer at kunne behandle inden for 4-8 måneder. Erstatningskørekort gælder maks. tre måneder, hvorfor der kan blive tale om at skulle tre gange på Borgerservice for en fornyelse. Færdselsstyrelsen oplyser, at der ikke er noget, de kan gøre.

Han er især bekymret over, at vognmændene skal vente så lang tid på at få udstedt vognmandstilladelser og på at få lærlinge og chauffører til køreprøve.

Fire ud af ti adspurgte i rundspørgen svarer, at vente- tiden på vognmandstilladelser er syv uger eller mere og lige så mange, at ventetiden på køreprøve/kørekort er syv uger eller mere.

Ekstrem lang ventetid på telefonen og så et svar om, at der var lang behandlingstid. Ingen konkret tilbagemelding. Jeg fik intet svar på min skriftlige henvendelse. Jeg har sendt tre afsted som blot blev ignoreret.

- De her lange ventetider går ud over indtjeningen og fleksibiliteten i virksomhederne, der ikke hurtigt kan geare op, hvis en ny kunde melder sig. Og når det koster medarbejdere jobbet, at de ikke kan komme ud at køre, fordi køreprøven lader vente på sig, er den helt gal. Det har vi ikke brug for i en tid med rekrutteringsproblemer, siger han.

Mister omsætning, samt lastvogne der holder stille. Chauffører, der ikke kan udføre deres arbejde. Tabte kunder.

VENTETIDER HOS FÆRDSELSSTYRELSEN

Som skemaet herunder viser, må fire ud af ti ansøgere vente syv uger eller mere på at få udstedt vognmandstilladelser til lastbiler og varebiler samt på kørekort/køreprøve. Ventetiderne på førerkort er knap så lange.
Kilde: DANSKE VOGNMÆND's rundspørge, juli
2022

 

Færdselsstyrelsen: Det går den rigtige vej
Ifølge direktør Stefan Søsted fra Færdselsstyrelsen arbejder styrelsen hele tiden på, at ventetiderne både på udstedelse af vognmandstilladelser og på kørekortområdet skal være så korte som muligt.

Jeg har måttet afskedige min lærling.

- Derfor har vi blandt andet ansat flere medarbejdere til både sagsbehandling og køreprøveafvikling, ligesom vi på hele kørekortområdet har udbudt overarbejde og løbende arbejder på optimering af vores sagsgange. Samtidig har vi etableret en bufferordning på fællesskabstilladelsen, ligesom det ikke længere er nødvendigt at afvente indregistrering af køretøjer forud for udstedelse af fællesskabstilladelsen, siger han og understreger, at det er en stor proces at bringe ventetiderne ned.

Jeg skulle bruge en ekstra tilladelse NU. Der gik 15 uger!! Den tilbudte kørsel var for længst væk, da tilladelse kom.

Redaktion

Tekst: Niels Møller Madsen

Foto: Scanpix

Tilrettelæggelse: Thomas Rumph

Læs historien i DTL Magasinet nr. 6, 2022