Del

- Tror du, chaufføren går to gange?

- Tror du, chaufføren går to gange?

Kommentage: Myndighederne og organiserede varebilstransportører har holdt sig for næsen over 11 kilos-reglen i flere år, mens et politisk flertal i blå blok har kæmpet fra hus til hus for at bevare den. Nu har transportminister Trine Bramsen så opgivet at afskaffe reglen.

Vi kigger tilbage på det sælsomme forløb, hvor både pizzabakker og kampen for selve demokratiet har spillet en rolle.

--------------

16. maj 2022

Politiet har sagt, at de ikke kan håndhæve reglen. De organiserede varebilsvognmænd og store aktører som GLS mener, at den skævvrider markedet og skaber ulige konkurrencevilkår. Og fhv. transportminister Benny Engelbrecht udtalte, at han ville af med reglen, fordi den forhindrer fair og lige vilkår i den danske varebilsbranche.

Alligevel trak transportminister Trine Bramsen i slutningen af april det lovforslag, som skulle afskaffe 11 kilos-reglen. I den realpolitiske verden er der nemlig fortsat flertal i blå blok inkl. De Radikale for 11 kilos-reglen, som er blevet sidste skanse i en mærkværdig skyggekrig.

Det er svært at afgøre, hvad de reelle hensigter, motiver og bagvedliggende interesser er. Men i praksis er målet, at det fortsat blot skal kræve gyldigt kørekort og ikke andet at drive varebilsvirksomhed, der leverer pakker under 11 kilo.

– Jeg tror, det er politisk drilleri, siger formand for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører og vognmand i Rødekro Kurér Thomas Jensen med beundringsværdig ro for en mand, der fortsat venter på en løsning, som det politiske system har diskuteret i mere end årti.

Satiren får kamp til stregen

Det resultatløse politiske forløb i månederne op til transportministerens forventelige kapitulation er gjort af den slags stof, som kunne tage levebrødet fra en ferm satiriker:

Den konservative transportordfører Niels Flemming Hansen har konsekvent afvist at afskaffe 11 kilos-reglen. Han gik dog med til at afholde en høring om sagen i Folketingets Transportudvalg, som oprindeligt var berammet til begyndelsen af marts. Slagfærdigt lod han dog forstå, at hans holdning ikke lod sig rokke.

Det resultatløse politiske forløb i månederne op til transportministerens forventelige kapitulation er gjort af den slags stof, som kunne tage levebrødet fra en ferm satiriker.

Og så kan man jo spørge, hvad en høring så skal til for.

Til DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND forklarede han dengang (nr. 2, 2022), at hans modstand skyldtes ønsket om at begrænse 3F’s indflydelse på godskørselsområdet, herunder i varebiler. At han også som konservativ ordfører med åbne øjne gik imod politiets anbefalinger, som er en relativ sjælden foreteelse hos det gamle lov-og-orden-parti, var han afklaret med. For, som han med uhørt præcision forklarede, er 11 kilos-reglen nu en gang nøglen til at undslippe det unødvendige bøvl med varebilskrav, som andre dele af branchen må indrette sig under:

- Jeg kan sagtens forstå, at det kan være et problem, men der sidder også på den anden side virksomheder, som skal have bragt pakker ud, som er under 11 kilo, og de skal lave alverdens mulige og umulige opsplitninger af deres pakker for at få det til at fungere. Det dur heller ikke, sagde han dengang.

Det synspunkt er givetvis i den kulørte ende af den politiske skala, men er ikke enestående blandt Christiansborg-tilhængere af 11 kilos-reglen og aktører med interesser i varebilstransportmarkedet.

Tolv års tomgang

2010
SKAT konstaterer stribevis af lovbrud på varebilsområdet i en kontrolaktion, heriblandt milliongæld til det offentlige. Skatteminister Troels Lund Poulsen (V) kræver ordnede forhold i varebilsbranchen.

2013
Transportminister Magnus Heunicke (S) iværksætter et udredningsarbejde, der bl.a. skal se på effekten ved at indføre en tilladelsesordning for godskørsel i varebiler under 3.500 kg.

Maj 2016
Et flertal i Folketinget bestående af S, DF, EL, SF og Alternativet vedtager beslutningsforslag B 165 om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler skal omfattes af godskørselsloven mv. Regeringspartierne V, K og LA samt R stemmer imod.

Oktober 2016
Transportminister Hans Chr. Schmidt (V) nedsætter et varebilsudvalg med repræsentanter fra branchen. DTL kalder udvalget for en ”syltekrukke” og påpeger bl.a., at ministeren har bremset sin forgængers udredningsarbejde på området.

Juni 2017
Varebilsudvalget præsenterer sine anbefalinger: DTL, FDL og 3F anbefaler en tilladelsesordning i forlængelse af beslutningsforslaget i Folketinget. Danske Medier, Danske Speditører, ITD, DI, H.P. Therkelsen, Mover m.fl. er imod en tilladelsesordning.

April 2018
S, SF, DF og EL fremsætter lovforslag L234 om ændring af godskørselsloven, så det skal kræve tilladelse at udføre godskørsel for fremmed regning i en varebil med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg, som fragter gods, der vejer mere end 11 kg pr. stykgods.

Juni 2018
Lovforslag L234 vedtages af SF, SF, DF, EL og Alternativet. V, K, LA og R stemmer imod.

Juli 2019
De nye varebilsregler træder i kraft.

Marts 2021
I en evaluering fra Færdselsstyrelsen af varebilsreglerne fremgår det, Rigspolitiet anbefaler at afskaffe 11 kilos-reglen, som politiet har svært ved at håndhæve, som branchen selv har svært ved at forstå, og som iflg. politiet fører til, at transportvirksomheder omgår kravet om tilladelse ved at pakke godset i kasser under 11 kg.

April 2021
Transportminister Benny Engelbrecht bebuder, at han vil fremsætte ændringsforslag, der skal afskaffe 11 kilos-reglen.

September 2021
Transportministeren må opgive at afskaffe 11 kilos-reglen. Han har ikke flertal, da Radikale Venstre ønsker at bevare reglen.

November 2021
Rigspolitiet præsenterer problemerne med håndhævelse af 11 kilos-reglen for Folketingets Transportudvalg.

Februar 2022
Der indkaldes til en høring om 11 kilos-reglen i Folketingets Transportudvalg. Høringen udskydes først og aflyses siden helt, da et flertal i udvalget ikke ønsker høringen alligevel.

April 2022
Den nye transportminister Trine Bramsen nedsætter et arbejdsudvalg om varebilschaufførers arbejdsvilkår.

27. april 2022
Transportminister Trine Bramsen meddeler, at hun trækker lovforslaget om at afskaffe 11 kilos-reglen.

6. maj 2022
Et flertal i blå blok vil hæve vægtgrænsen for varebiler fra 2.000 til 2.500 kg og derved friholde endnu flere varebiler fra reglerne.

Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) tog fx den danske folkespise, pizzaerne, som gidsel i sit angreb på afskaffelsen af 11 kilos-reglen, som han mente truede udbringningen.

Uden helt at kunne udelukke, at der kan være særlige lokale normer for fastfood-udbringning på Venstremandens hjemstavn i det midtjyske, foregår langt hovedparten af pizzaleveringen på fire hjul i Danmark i køretøjer, der vejer under to tons.  Derudover vil udbringningen være omfattet af reglerne for firmakørsel med egne varer.

Uanset hvor tung pizzaen er, gælder varebilsreglerne altså ikke her.

Truslen mod forretningsmodellen

Én aktør med store interesser på varebilsområdet bør om ikke andet roses for højstemt at stå vagt om 11 kilos-reglen, efter Benny Engelbrecht havde bebudet den afskaffet.

I Danske Mediers høringssvar fra september 2021 lyder det dommedagssvangert, at en afskaffelse vil svække ”den økonomiske og demokratiske sammenhængskraft”, fordi bl.a. avisomdelingen ikke længere vil være friholdt kravene i godskørselsloven.

At give en østeuropæisk chauffør, der haster afsted som selvstændig underleverandør for at levere Politiken på snoede landsbyveje i Sydjylland i de tidlige morgentimer, ansvaret for den demokratiske sammenhængskraft, er nok at stramme den.

Særligt, fordi han ikke risikerer at få ting som pension og løn i forbindelse med sygdom mv. op under neglene, som de fleste andre tager for givet.

Men det ligner også en klassisk tilståelsessag, når Danske Medier noget mere prosaisk argumenterer, at afskaffelsen af 11 kilos-reglen vil betyde større udgifter til de store mediekoncerner for at få deres aviser bragt ud, bl.a. fordi chaufføren skal have en anden løn og får nogle flere goder. Ordene om hensynet til ”personer på kanten af arbejdsmarkedet”, der kan ”tjene deres egen løn”, får violinerne til at spille.

At give en østeuropæisk chauffør, der haster afsted som selvstændig underleverandør for at levere Politiken på snoede landsbyveje i Sydjylland i de tidlige morgentimer, ansvaret for den demokratiske sammenhængskraft, er nok at stramme den.

 


Man glemmer næsten, at det her er en blodig kamp for at beskytte en forretningsmodel, der handler om at få godskørslen i ramponerede varebiler billigst muligt, uanset om der køres aviser, dagligvarer eller bløde pakker med mærkevarer.

Nyt varebilsudvalg

Thomas Jensen er uden omsvøb i sit tilbageblik.

- Det er jo bare dårligt politisk arbejde. Hvis det drejer sig om, at fx madlevering og aviser skal undtages kravene, kunne man have skrevet det ud af loven med to linjer, og det ville vi ikke have noget problem med.

Han har efterhånden hørt det meste, men er først for nylig blevet opmærksom på, at ét af argumenterne for 11 kilos-reglen i sin tid handlede om arbejdsmiljø, fordi løft under 11 kilo ikke vurdere- des at være sundhedsskadelige.

- Tror du, chaufføren går to gange, når han skal levere to identiske pakker på 10 kilo samme sted? spørger han og venter ikke på svaret.

- Det ville jo kræve, at man har to virksomheder, hvor chaufførerne i det ene firma skal være bygget anderledes, så de kan løfte noget mere. Sælger jeg en cykel, kommer den jo ikke til at veje mindre.

Måske kan der alligevel findes en politisk løsning. Transportminister Trine Bramsen har i hvert fald nedsat endnu et arbejdsudvalg, hvortil hendes ministerium skal udarbejde et kommissorium.

”Arbejdet med varebilslovforslaget viser, at der er nogle udfordringer med 11 kg-reglen, der skal findes løsninger på. Det gælder både politiets rammer for at håndhæve reglen, og så de vilkår, som nogle varebilschauffører arbejder under. Det har branchen og de øvrige involverede parter de bedste forudsætninger for at komme med mulige løsninger på,” skriver ministeren på mail til DANSKE VOGNMÆND.

DTL er repræsenteret i varebilsudvalget ved adm. direktør Erik Østergaard.

redaktion

Tekst: Thomas Rumph

Illustrationer: Nis Nielsen/Illustra

Tilrettelæggelse: Thomas Rumph

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2022